Anmäl dig till utbildningar inom FRG

Är du engagerad i Frivilliga Resursgruppen, FRG? Kolla då upp vilka utbildningar som äger rum och anmäl dig på FRG-sidan.   Följande utbildningar äger rum fram till årsskiftet: Observera! Glöm inte att gå in på FRG-sidan snarast för att ta reda på sista anmälningsdag. FRG-ansvarig grundutbildning, 2-4 september, Stockholm FRG-ansvarig fortbildning, 23-24 september, Stockholm, 21-22 oktober, Växjö

Läs mer...

Glad Midsommar

Civilförsvarsförbundet önskar alla en glad midsommar. Kansliet är åter bemannat på måndag.

Läs mer...
Inrikesminister Anders Ygeman. Foto: Anders J Andersson

Regeringen utvärderar flyktingsituationen 2015

Förra årets gjorde Sverige sin största humanitära insats sedan andra världskriget. Då var det framförallt judar som fick en hjälpande hand från svenska folket i nödens stund. Nu är det människor från mer eller mindre kollapsade stater och statsskick i

Läs mer...

Bidrag till civila samhällets organisationer ska bli mer långsiktiga

Regeringen har tillsatt en utredning om hur statliga bidrag till det civila samhällets organisationer kan bli mer långsiktiga, förutsebara och enhetliga. Till utredare har generaldirektör Gunnar Larsson utsetts. – Det känns spännande att få vara med och ta fram förslag i den här riktningen. Det finns

Läs mer...
Daggmask. Foto: Klasse am Garten/Flickr

Mikroplast i mask i åkermark

En studie visar att även daggmaskar påverkas av plastpartiklar i jorden. Maskarnas tillväxt hämmas av plasten och plasten kan i värsta fall spridas ned i jordlagren och ned i grundvattnet. Daggmaskarna är nödvändiga i vårt ekosystem och därmed för vår föda. Sedan tidigare vet man att organismer i haven påverkas av plasten. Man tror att det finns från 7 000 till 35 000 ton plast i haven. – I princip hittar vi

Läs mer...

Engagemang i Civil AB kommer att ge del i intäkterna

Civil AB är en möjlighet för hela Civilförsvarsförbundet att bidra till finansieringen av den verksamhet som inte är statliga eller kommunala uppdrag. Civil AB redovisar visserligen vinst, men bolagsstyrelsen konstaterar att försäljningen måste öka ytterligare. Intresset i organisationen är inte tillräckligt stort, men möjligheterna

Läs mer...
Hem
Om Oss
Select your language