eld

Farligt brandskum fortsätter förorena

Försvaret fortsätter att använda farligt brandsläckningsskum trots att det finns miljövänliga alternativ. ”Hittills har det inte funnits något medel som vi har bedömt är tillräckligt effektivt som ersättning, säger Folke Bergh, chef på Försvarsmaktens miljöprövningsenhet.

Läs mer...
översvämning

Krisberedskapen ska granskas

Det kan finnas brister i krisberedskapsverksamheten på flera håll i Sverige. Nu har Riksrevisionen inlett en granskning av länsstyrelsernas krisberedskapsarbete. En förstudie från Riksrevisionen visar att

Läs mer...
banner_112_468x240

Störningar i telenätet drabbade SOS-Alarm

Under gårdagen drabbades Sverige av stora telestörningar. Många abonnenter till Telia, Tele2 samt Telenor tele blev utan telenät och även SOS-Alarm fick problem med bristande telefoni. Störningar på 2G-, 3G- och 4G-nätet förekom igår över

Läs mer...
Vatten

Vattenläcka i Karlstad

Runt 20.000 personer var på måndagsförmiddagen utan vatten på grund av en vattenläcka i Karlstad. På flera håll är vattnet nu tillbaka. En vattenläcka upptäcktes i området Eriksberg norr om E18 i Karlstad under måndagsmorgonen. Flera stadsdelar i dess omnejd blev utan vatten och kommunens beredskapsenhet var snabbt på plats för att

Läs mer...
Stöld

Vardagsbrott ökar i Sverige

En prognos från Brottsförebyggande rådet visar att vardagsbrott har ökat med fyra procent sedan 2013 i samtliga län förutom i två. I Södermanland och Blekinge sker idag färre brott.

Läs mer...
utvaldbild

Guide till nya civil.se

Med den nya webben introducerades ett helt nytt användarsystem där alla medlemmar i Civilförsvarsförbundet kan skapa sin egen användare. Ett antal frågor har ställts och här är en sammanställning

Läs mer...
Hem
Om Oss
Select your language