Vår roll att värna trygghet och säkerhet

I fredags utsattes Sverige och Stockholm för en fruktansvärd och oacceptabel attack på vår demokrati och trygghet.  Det var en grym handling som är oerhört svår att ta till sig. Under hela helgen har vi fått information och uppdateringar som några av de stora behoven i samband med kriser och samhällsstörningar. Det har känts sakligt,

Läs mer...
frg-ansvarigkurs-201703

Nyutexaminerade FRG-ansvariga

FRG-ansvarig grundutbildning genomfördes i Södertälje torsdag till söndag 17-19 mars med 19 glada blivande FRG-ansvariga från hela landet. Som vanligt var kursdeltagarna otroligt engagerade och det är fantastiskt roligt att utbilda blivande ansvarigpersoner i FRG. Lycka till med uppbyggnad och utveckling av FRG i kommunerna. /Kursledningen Anders Lundin och Pekka Kaukonen Foto: Privat

Läs mer...
Foto: Per Sandström, regeringskansliet

Förstärkt satsning på totalförsvaret

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har gemensamt kommit överens om att satsa ytterligare 500 miljoner kronor för att öka försvarsförmågan och förmågan i totalförsvaret. Beslutet är en komplettering till den ekonomiska förstärkning

Läs mer...

Förbundet skapar ny modern och snabbfotad organisation

Säkerhetsfrågorna har de senaste åren kommit högt upp på dagordningen i Sverige. Det handlar inte bara om att rusta sig för att möta militära hot och väpnade angrepp, utan även om att säkra skydd mot epidemier och smittsamma sjukdomar, mot

Läs mer...

Påminnelse om kurser

Vi vill påminna om två kurser i april med sista anmälningsdag den 25 februari. Det är   Fortbildning av FRG-ansvariga i Linköping den 8-9 april och Grundutbildning av FRG-ledare i Södertälje den 7-9 april.   Anmälan via www.civil.se under fliken FRG.

Läs mer...

Krisberedskap ligger i tiden

På sistone, både vid rikskonferensen konferensen Folk och försvar och i media har det talats mycket om höjd beredskap, behovet att bygga ett nytt totalförsvar och vikten av civil beredskap. Vår försörjningsgrad nämns, bristen på personal till det nya förvaret likaså. Vikten av att vara källkritisk när man delar nyheter och

Läs mer...
Hem
Om Oss
Select your language