Krisberedskapsvecka 2018 för stärkt beredskap och bättre riskkommunikation

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har MSB startat Krisberedskapsveckan, en årlig kampanj tillsammans med bland andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser. Krisberedskapsveckan 2017 fick ett bra genomslag och nu laddar vi inför kampanjen 2018, den 28 maj-3 juni. Läs mer på www.msb.se

Läs mer...

Försvarsuppgörelse stärker försvaret med 2,7 miljarder per år

Regeringen har kommit överens med Moderaterna och Centerpartiet om ytterligare åtgärder för att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. Utöver tidigare satsningar ska den militära förmågan och förmågan inom totalförsvaret förstärkas med ytterligare 2,7 miljarder kronor per år 2018-2020.   Uppdatering: 40 miljoner kronor av de satsade medlen ska gå till Frivilliga försvarsorganisationer som anses särskilt viktiga.   Ta del av hela pressmeddelandet på regeringen.se

Läs mer...

Hitta Vilse i måndagens TV4 Nyhetsmorgon

Missade du morgonens TV4-inslag om Hitta Vilse? Du kan se det här https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=3928106. Camilla Hanström, en av våra instruktörer, visade Nyhetsmorgons tittare hur vi arbetar med barnsäkerhet.

Läs mer...

Stockholm drabbat av falskt VMA

I går kväll vid 22-tiden hördes VMA/Hesa Fredrik över Stockholm. Många blev oroliga att en allvarligt kris verkligen drabbat Sverige men det var i själva verket ett falskt larm. I samband med uppdatering av VMA-systemet hos SOS Alarm gick ett planerat

Läs mer...

Datum spikat för Krisberedskapsveckan 2018

Nu laddar Sverige inför Krisberedskapsveckan 2018, vecka 22 (28 maj-3 juni). Lägg gärna in dessa datum i era föreningars kalendrar redan nu. Med Civilförsvarsförbundets information 72 h och MSB:s ansats kommer vi att

Läs mer...

Anders J tackar för sig

9 juli är min sista arbetsdag på Civilförsvarsförbundet. Efter ganska exakt åtta år är resan slut som kommunikationsansvarig. Civilförsvarsförbundet har under några års tid genomgått stora ekonomiska neddragningar vilket resulterat i att personalstyrkan minskats radikalt. Min tjänst drogs in i den tredje omorganisationen och tjänsten avslutas formellt nu. Det har varit en

Läs mer...
Hem
Om Oss
Select your language