Civilförsvarsförbundet deltar inte i Almedals-veckan 2016.

Almedalen 2015

Målet med Civilförsvarsförbundets medverkan under Almedalsveckan på Gotland är att öka kännedomen om vår verksamhet och även medverka till opinionsbildning i frågor som är prioriterade. Förutom möten med olika företrädare och deltagande vid andra arrangemang så anordnar förbundet även egna aktiviteter.

 

Ny bok från Civilförsvarsförbundet

Under Almedalsveckan presenterar Civilförsvarsförbundet i samarbete med Svenska Blå Stjärnan en debattbok med titeln ”Beredskap i kris – om livsmedelsstrategi och försörjning”. Boken presenteras under vårt seminarium tisdagen den 30 juni klockan 10:30 – 11:15. Du kan beställa den genom att sätta in 200 kronor per bok (självkostnadspris) på bankgiro 444-0202 (Civil AB) inklusive porto. Glöm inte ange namn och adress. Kvitto bifogas boken (med momsspecifikation). Betalar du in för fler böcker får du kvitto för varje bok. Du kan även köpa boken på plats vid vårt seminarium (begränsad upplaga).

 

Ny rapport från Civilförsvarsförbundet

Under Almedalsveckan presenterar Civilförsvarsförbundet en ny rapport: Personskador, skadeutveckling och skadepanorama i Sverige. Rapporten presenteras under vårt seminarium onsdagen den 1 juli klockan 10:30 – 11:15.

 

FPA logga

Försvarspolitisk arena, FPA

Civilförsvarsförbundet är projektmedlem i Försvarspolitisk Arena, FPA, ett samarbete mellan flera frivilliga försvarsorganisationer, myndigheter och näringslivet.
Civilförsvarsförbundet anordnar inom ramen för detta samarbete två seminarier: ”Sverige saknar försörjningsberedskap” samt ”Satsar Sverige på att förebygga fel olyckor?”.

Läs mer på Försvarspolitisk Arena, FPA: http://www.forsvarspolitiskarena.se/ (öppnas i nytt flik/fönster) och se seminarierna på youtube.

 

Hela programmet 2015

 

Aktivitet Tid Plats Beskrivning Arrangör

Seminarium: Sverige saknar försörjningsberedskap Tisdag 30/6 2015 10:30 – 11:15 S:t Hansgatan 11 Sverige saknar försörjningsberedskap för mat, drivmedel och insatsmedel för jordbruket. Politisk målsättning saknas för livsmedelsproduktion. Ingen statlig myndighet har samlat försörjningsansvar. Civilt försvar och beredskapslager saknas. Kollapsar transporterna blir det matbrist. Dags att ta ansvar? Civilförsvarsförbundet. Se länken nedan för paneldeltagare.

Seminarium: Satsar Sverige på att förebygga fel olyckor? 1/7 2015 10:30 – 11:15 S:t Hansgatan 11 Sverige är ett av världens säkraste länder. Vi är världsledande på trafiksäkerhet, säkerheten för barn och på våra arbetsplatser. Däremot ökar fallolyckorna och antalet förgiftningar samtidigt som väldigt blygsamma satsningar görs för att förebygga dessa. Dags att tänka om och agera? Civilförsvarsförbundet. Se länken nedan för paneldeltagare.

 

Kolla även in alemedalsveckan.info för mer information om Civilförsvarsförbundets deltagande i årets Almedalsvecka: http://www.almedalsveckan.info/event/list?publisherName=Civilf%C3%B6rsvarsf%C3%B6rbundet&submit=yes#p1 (öppnas i nytt flik/fönster).

Väl mött i Almedalen!

Seminarium