vinjett-med-akutgrupp-33-pct

 

En plattform för dig som vill engagera dig i den svenska krisberedskapen

Civilförsvarsförbundet är en plattform för dig som vill engagera dig i den svenska krisberedskapen. Genom att gå våra utbildningar och ta del av vår information i olika kanaler utökar du också dina egna kunskaper och minskar din sårbarhet vid kriser i samhället. Du kan delta i de aktiviteter som anordnas i din lokalförening. Genom att bli medlem stödjer du Civilförsvarsförbundets verksamhet. Vi bedriver opinionsbildning för att minska de onödiga olyckorna i samhället och arbetar förebyggande genom att ge människor en starkare grund att stå på i händelser av kris.

Civilförsvarsförbundet är en civil frivillig försvarsorganisation. Det innebär att vi välkomnar även dig som inte är svensk medborgare och/eller inte vill bära vapen. Vi välkomnar också dig som vill vara stödjande medlem. Näst efter Röda Korset är Civilförsvarsförbundet den svenska frivilliga försvarsorganisation som har störst lokal förankring. Vi har lokalföreningar med verksamhet i cirka 200 kommuner. Vi är närmare 20 000 medlemmar med ett gott kamratskap.

Läs mer om möjligheterna med ditt medlemskap i Vad gör en medlem?

 

Medlemsavgift:

Medlemsavgiften varierar mellan föreningarna men ligger oftast i spannet 100 till 250 kronor/år. Genom att bli medlem via nedanstående formulär betalar du 100 kronor första året.* Ett välkomstkuvert skickas till dig senast tre veckor efter inbetalning.

Ditt medlemskap aktiveras när du betalat in medlemsavgiften 100 kronor till bankgiro 349 – 6791.

Ange namn och adress på inbetalningen (av kostnadsskäl skickar vi inte ut något inbetalningskort, använder du kuvert-giro eller betalar i kiosk/butik hittar du blankett här)

Medlemsansökan

Tryck här för att ge bort ett medlemskap

En del lokalföreningar erbjuder familjemedlemskap. Om du registrerar en hel familj så gör du en registrering per individ som vanligt men skriver dessutom "Familj" under Övrigt och namnen på alla personerna i samma familj (gör detta på varje registrering som gäller samma familj). Familjemedlemmar måste bo på samma adress.
Välj i första hand närmaste lokalförening där du bor. Genom att bli medlem i en lokalförening har du även möjlighet att delta i den demokratiska processen och rösta på årsstämman eller bli vald till förtroendeuppdrag.
När du skickar din medlemsansökan så medger du att vi registrerar dina uppgifter inklusive ditt personnummer i Civilförsvarsförbundets resurs- och medlemsregister MAX. Uppgifterna används i verksamheten för bland annat avisering och kallelser. Du har rätt att en gång per år begära utdrag ur MAX och att få felaktiga uppgifter rättade. Personuppgiftsansvarig är Sveriges Civilförsvarsförbund. Se www.civil.se/om-oss/fakta/ för kontaktuppgifter.

 

Det går också bra att posta medlemsansökan till Box 2034, 169 02 Solna. Ange då minst de uppgifter i formuläret som är märkta med en röd *.

* Ditt medlemskap aktiveras när medlemsavgiften är inbetald till bankgiro 349 – 6791. Om du blir medlem sent på året och betalar medlemsavgiften tiden 1/10 till 31/12 gäller avgiften för resterande del av innevarande år och för hela följande kalenderår.

** Personnumret är obligatoriskt. Registret är förberett för en framtida uppdatering mot SPAR-registret en gång per år.

 

 

Tillsammans skapar vi ett säkrare och tryggare samhälle!