vinjett-med-akutgrupp-33-pct

Jag vill ge bort ett medlemskap som gåva!

Tryck här om du vill göra en medlemsansökan för dig

Här nedan fyller du i uppgifter till den du ger bort medlemskapet till
När du skickar medlemsansökan så medger du att vi registrerar uppgifterna inklusive personnummer i Civilförsvarsförbundets resurs- och medlemsregister MAX. Uppgifterna används i verksamheten för bland annat avisering och kallelser. Personen som ansökan gäller har rätt att en gång per år begära utdrag ur MAX och att få felaktiga uppgifter rättade. Personuppgiftsansvarig är Sveriges Civilförsvarsförbund. Se www.civil.se/om-oss/fakta/ för kontaktuppgifter.

* För att medlemskapet ska aktiveras måste du betala in första årets medlemsavgift på 100 kronor till bankgiro 349 – 6791. Om inbetalning sker sent på året (under tiden 1/10 till 31/12) gäller avgiften för hela följande kalenderår. Ange namn och adress på den som betalningen gäller för.

** Personnumret är obligatoriskt. Resurs- och medlemsregistret MAX är förberett för att uppdatera MAX mot SPAR-registret en gång per år.

  • Välkomstkuvert skickas ut senast tre veckor efter att medlemsavgiften är betald till bankgiro 349 – 6791.
  • Med ”Förening” menas vilken förening personen ska bli medlem i. Om du inte skriver något föreningsnamn så blir det automatiskt den geografiskt närmsta föreningen. Du kan också ange ”Sverige” om du vill att personen ska bli direktmedlem i Civilförsvarsförbundet om det inte finns någon förening på orten eller om personen vill vara stödjande medlem.
  • Du får en bekräftelse på skärmen när ansökan är skickad, ingen epost-bekräftelse skickas ut.
  • Du får själv informera gåvomottagaren om att du gett bort ett medlemskap. Vi skickar inget bekräftelsemejl till dig eller mottagaren.