Budget för 2016 och ny personalorganisation

Budgeten för 2016, som förbundsstyrelsen beslutade om vid sitt senaste möte, innehåller ett antal förändringar. Personalstyrkan minskas till nio personer. Varje region bemannas nu med vardera en tjänsteman vars uppgift blir att arbeta med FRG och stöd i organisationsutveckling. På förbundskansliet är det fem tjänster: en vardera för administration, ekonomi, kommunikation (halvtid), uppdragsutbildningar samt ledning med organisationsutveckling och samordning. Den nya organisationen har förhandlats enligt MBL. Under fliken ”Kontakt” på hemsidan finns kontaktuppgifter. Övriga jobbar kvar under sin uppsägningstid. Förbundet har tvingats till denna smärtsamma åtgärd av ekonomiska skäl.

 

Ytterligare en åtgärd är att medlemstidningen Civil tar en paus tillsvidare för att spara pengar. En följd av det blir att vi skruvat om förbundets nyhetsbrev så att det nu fått en ny form med förnyat innehåll och upplägg och ersätter tidningen och det tidigare nyhetsbrevet. Samtidigt lyfts informationen till instruktörer och FRG-ansvariga ut ur nyhetsbrevet och skickas enbart till berörda.

 

Från den 1 augusti 2016, eller det tidigare datum som har överenskommits, tar förbundsstyrelsen över ansvaret för utbetalningar av arvoden och ersättningar till instruktörer och spelledare etcetera. Det gäller även andra kostnader som den verksamheten innebär. Mer information om detta kommer till berörda funktionärer. Genom åtgärden avlastas distrikten administrativa arbetsuppgifter till förmån för direkt verksamhet.

 

Förbundsstyrelsen beslutade även vid sitt senaste möte att ny fadder i Blekinge blir förbundsordförande Sven Lindgren och ny fadder i Kristianstad blir Jan Björkman. De tar över fadderskapet från Britt Sturestam som av personliga skäl avsagt sig uppdraget i förbundsstyrelsen och sina övriga uppdrag i förbundet.

2 kommentarer på “Budget för 2016 och ny personalorganisation

 1. lars,samuelsson

  Kan bara konstatera att ledingen inom förbundet inte inser varför man hamnat i denna situation. Förnyelse inom ledning hade varit ett absolut villkor för framtiden. Nu blir alla kvar i beslutsfattandet med saknad av visioner och framtidsplaner. Förbundet måste byta ut folk och satsa framåt NU inte leva kvar i det gamla. Det jäser i distrikt och föreningar gällande den inkompetens som den nuvarande ledningen besitter. Självrannsakan hade varit på plats!

  För 1 år sedan · [Svara] ·
 2. 2011 infördes en ny fördelningsmodell av organisationsstödet till frivilliga försvarsorganisationer. Civilförsvarsförbundet förlorade över en natt omkring tio miljoner kronor per år. Förbundsledningen inklusive förbundsstyrelsen arbetade hårt för att förändringen inte skulle ske, den gör alla frivilliga försvarsorganisationer till underleverantörer. Därefter har Civilförsvarsförbundet arbetat hårt för att få till stånd en ändring av beslutet. Politiker, tjänstemän med flera har kontaktats och visat stor förståelse och även välvilja. Exempelvis anslog Miljöpartiet tio miljoner kronor årligen till Civilförsvarsförbundet i sin skuggbudget när de satt i opposition. Tyvärr har inga av dessa goda intentioner ännu gett någon utdelning i praktiken. Förbundets personalorganisation och insatskapacitet har behållits oförändrad, med undantag för en mindre personalneddragning förra året, i väntan på en justering av fördelningen av organisationsbidraget. När detta uteblivit har det egna kapitalet dränerats och därför har förbundet nu tvingats till en stor personalneddragning.

  Under resans gång har Civilförsvarsförbundet bildat Civil AB för att sälja företagsutbildningar. Ambitionen med bolaget är att ge förbundet ett extra ben att stå på och inte vara lika beroende av statliga uppdragsmedel och organisationsbidrag. Tanken med Civil AB är god men för att lyckas måste alla i hela organisationen hjälpas åt.

  Förbundsledningens och förbundsstyrelsens mål har hela tiden varit att bedriva en verksamhet som gör Sverige säkrare och tryggare. Civilförsvarsförbundet är en naturlig hemvist för människor som vill delta i rikets krisberedskap utan att behöva bära vapen eller vara svenska medborgare. Förutsättningar som andra styr över har dock försatt Civilförsvarsförbundet i en svår situation.

  Men det finns ljus i tunneln. MSB har i år signalerat att de ser fel i fördelningsmodellen och är beredda att göra en översyn. Försvarsberedningen beslutade förra året om att ett civilt försvar ska inrättas, i vilket en organisation som Civilförsvarsförbundet kan spela en roll. Förbundsstyrelsen har beslutat om en framtidsgrupp som ska vända och vrida på vilken verksamhet förbundet ska och kan bedriva, utifrån de förutsättningar som finns i dag. Detta tillsammans inger hopp inför framtiden så att Civilförsvarsförbundet kan vara mer än bara en utförare av statliga uppdragsutbildningar. Låt oss tillsammans arbeta för en fortsatt stark organisation.

  För 1 år sedan · [Svara] ·

Lämna en kommentar

Din e-post adress kommer inte att publiceras.

*