Bidrag till civila samhällets organisationer ska bli mer långsiktiga

Regeringen har tillsatt en utredning om hur statliga bidrag till det civila samhällets organisationer kan bli mer långsiktiga, förutsebara och enhetliga. Till utredare har generaldirektör Gunnar Larsson utsetts.

– Det känns spännande att få vara med och ta fram förslag i den här riktningen. Det finns sedan länge ett stort behov att förändra det statliga bidragssystemet så att civilsamhällets organisationer mer långsiktigt kan planera sin verksamhet, säger Gunnar Larsson.

I uppdraget ingår att lämna förslag på hur statliga bidrag till det civila samhällets organisationer kan bli mer långsiktiga inom nuvarande system och inom befintliga anslagsnivåer. Det blir alltså inga mer pengar. Utredningen ska också, i dialog med myndigheter som berörs av detta, finna möjligheter som leder till förbättrad långsiktighet, förutsebarhet och enhetlighet. Utredaren ska undersöka och belysa hur mer långsiktiga stöd ska utformas utan att det civila samhällets organisationers oberoende försvagas.

Utredningen ska vara klar senast den 15 april 2017.

2 kommentarer på “Bidrag till civila samhällets organisationer ska bli mer långsiktiga

  1. Glömde ett förslag angående tidningen CIVIL. Varför inte ta ut en liten prenumerationsavgift för tidningen ur medlemsavgiften eller ta en avgift från varje förening för att täcka en del av kostnaderna.

    För 1 år sedan · [Svara] ·
  2. MSB och Försvarsmakten tog för några år sedan beslutet att flytta medel från civila organisationer till militära organisationer med civila uppdrag. Detta har fått kända konsekvenser för Civilförsvarsförbundet. Syftet med Civil AB är att skapa ytterligare ett ben för förbundet att stå på och minska det ekonomiska beroendet av statligt organisationsstöd och uppdrag. En del av överskottet från Civil AB går tillbaka till lokalföreningen eller distriktet som är delaktiga i den aktuella utbildningen medan resterande del stannar på förbundsnivå, som en del av finansieringen. En framtidsgrupp är tillsatt och kommer att titta på vilken verksamhet som förbundet kan och vill driva. I ett läge av begränsade resurser gäller det verkligen att prioritera hårt. Vi lägger naturligtvis också fram förslag till MSB om utbildningar, både befintliga och nya. Beslutet avgörs dock av dem och inte av oss. Energiinformationen var ett uppdrag från Energimyndigheten men de fick i sin tur medlen av MSB och där har reglerna satt stopp för vidare insatser. 72-timmar var en tillfällig satsning från MSB. När det gäller finansieringen av förbundets verksamhet kommer framtidsgruppen att återkomma även om detta.

    För 1 år sedan · [Svara] ·

Lämna en kommentar

Din e-post adress kommer inte att publiceras.

*