Majoriteten hörde Hesa Fredrik

När Hesa Fredrik testkördes för sista gången i år 5/12 lade vi upp en enkät på Facebook. 891 svarade att de hade hört Hesa Fredrik, 274 (lite mer än 23 procent) att de inte hade gjort det. 200 personer gillade inlägget. Totalt nådde inlägget 49.267 personer, det inlägg som hittills haft störst spridning på Civilförsvarsförbundets Facebook-sida. Tack allihopa som deltog och glad Lucia.

2 kommentarer på “Majoriteten hörde Hesa Fredrik

 1. Berne Högberg

  Hej – Är detta en frivillig service som kommunerna står för, eller finns det regler för hanteringen? Finns det någon karta/lista över var ”HF” finns i landet?
  Jag har en idé att man kanske kan använda mobiloperatörerna istället för SR för larmtest via etern. Skulle nå flera människor…

  För 11 månader sedan · [Svara] ·
 2. Hej Berne!
  Bad MSB hjälpa till att svara på dina frågor och lade till lite ytterligare. För tydlighetens skull så är Hesa Fredrik den delen av VMA som sker med utomhusvarningssystemet.

  ”Idag är huvudkanalen för VMA radio och TV, komplement till detta är utomhusvarningssystemet. För många är VMA lika med utomhusvarningssystemet. Utomhusvarningssystemet kan förutom signalen VM (Viktigt meddelande) även lösa ut signalerna Faran över, Flyglarm och Beredskapslarm.
  Är VMA en frivillig service som kommunerna står för: Utomhusvarningssystemet som finns i dryga 200 kommuner har två syften, dels under fredstid vara ett stöd för kommunerna att kunna varna sina invånare vid överhängande fara, exempelvis bränder med giftig rök, klorgasutsläpp eller motsvarande. Systemet är även en viktig del inom civilförsvaret och under höjd beredskap. Systemet ägs av staten och kommunerna får bidrag för daglig tillsyn och även nyttja det under fredstid för VMA. Vidmakthållandet av systemet bekostas av staten, inom detta ryms viss utveckling och modernisering av systemet. Idag när vi byter ut uttjänta pneumatiska anläggningar så monteras elektroakustiska anläggningar som även ger möjlighet till talat meddelande.
  Regler för hanteringen: Det finns överenskommelser mellan stat och kommun när det gäller ersättning till kommunerna, det finns även regler när det gäller pneumatiska anläggningar från arbetarskyddsstyrelsen och det finns regler för testerna enligt MSBFS 2011:5. Placering av anläggningar bestäms när det gäller fred utifrån de Risk och Sårbarhetsanalyser som kommunerna är skyldiga att göra.
  Finansieringen: Se ovan
  Finns det någon karta/lista över var VMA finns i landet?
  För utomhusvarningssystemet finns alla anläggningar på MSB karttjänster inom inspiredirektivet på
  https://www.msb.se/sv/Produkter–tjanster/Karttjanster/Inspiredirektivet/MSBs-Inspiretjanster/ här finns förutom VMA även annat som kan vara av intresse.”

  För 11 månader sedan · [Svara] ·

Lämna en kommentar

Din e-post adress kommer inte att publiceras.

*