Förbundet skapar ny modern och snabbfotad organisation

Säkerhetsfrågorna har de senaste åren kommit högt upp på dagordningen i Sverige. Det handlar inte
bara om att rusta sig för att möta militära hot och väpnade angrepp, utan även om att säkra skydd
mot epidemier och smittsamma sjukdomar, mot samhällsstörningar, terrorism och organiserad
brottslighet.
Framtidens skydd handlar även om att åstadkomma säkra transporter, säkerställa en pålitlig
livsmedelsförsörjning, skydda mot avbrott i energileveranser, förebygga cyberangrepp och fejkade
nyheter för att nämna några av de saker som är viktiga för att trygga människors tilltro till samhället.
Civilförsvarsförbundet utbildar och förbereder egna medlemmar och medlemmar från
andra frivilligorganisationer för att avlasta, komplettera och förstärka statens och kommunernas
resurser vid kriser och olyckor.
För att bättre möta det förändrade omvärldsläget har två nya nationella roller inrättats centralt på
Civilförsvarsförbundet; nationell samordnare för krisberedskap och nationell samordnare för självskydd. De nya rollerna ersätter de tidigare regionalt placerade verksamhetsledarna och utbildningschefen.
Nationell samordnare för krisberedskap blir Carina Wiro och nationell samordnare för självskydd blir Åsa Hagelberg. Båda har tidigare varit verksamhetsledare för varsin region. Kunskapsöverföring kommer att ske löpande under året.

– Det nya uppdraget blir en utmaning samtidigt som det är ett privilegium att jobba med alla de människor som är engagerade i Civilförsvarsförbundet och att utveckla våra koncept, säger Carina Wiro, ny nationell samordnare för krisberedskap.

– Genom de nya rollerna får vi en helhetsbild och kan effektivare samordna verksamheten i hela landet, säger Åsa Hagelberg, ny nationell samordnare för självskydd.

4 kommentarer på “Förbundet skapar ny modern och snabbfotad organisation

 1. Som jag tolkar det upphör verksamhetsledarrollerna så att instruktörer och distrikt samt lokalföreningarna i mycket får klara sig själva ?

  För 9 månader sedan · [Svara] ·
 2. Två duktiga medarbetare som säkert kommer att göra ett bra jobb inom sina ansvarsområden.
  Min undran är dock , hur skall dessa två personer klara av att jobba med stöd till 21 distrikt och 191 föreningar?
  Det går också väldigt fort när CFF förändrar organisation och uppgifter vilket påverkar oss negativt på regional och lokal nivå.
  Dessutom är det väldigt många olika styrdokument som i viktiga delar inte längre gäller.
  Bra att nya Generalsekr startat ett framtidsarbete mot 2025 MEN VI HAR AKUTA UTMANINGAR ATT LÖSA LÅNGT INNAN .

  För 9 månader sedan · [Svara] ·
 3. Tomas Warberg

  Krisen är uppenbar! Det tragiska har hänt.
  Hur jobbar man vidare i civilorganisationen. Jag har ett förslag att man ytterligare inrättar en person i varje län som är Tib och lyder under de nationella samordnarna i händelse av samhällskris. Vi behöver snabbare kunna aktivera oss och vara verksamma snabbt om något av den digniteten som hände i Stockholm inträffar igen. FRG skulle kunna användas när vi ska evakuera stora folkmängder under sådana förutsättningar som nu uppstod i vår huvudstad .MTE har i uppgift att använda bandvagnar och transportera bort människor i säkerhet och avtal har tecknats med rikspolisstyrelsen och gäller i hela landet. Vi inom civil behöver ett lättare arbetssätt och kunna snabbare mobilisera denna organisation. Med vänlig hälsning FRG ansvarig Karlstadsregionen.

  För 8 månader sedan · [Svara] ·
  • Hej Tomas, jag håller med dig om att det är viktigt att vara snabbfotad när det händer stora och omkullkastande saker som i fredags. Jag tror även att du är på något viktigt när du nämner behovet av avtal eller överenskommelser med myndigheter. Vi har föreslagit i remissen till totalförsvarets personalrekrytering, att det finns roller i vår organisation som skulle kunna vara avtalsknutna för aktivering i kris. Det skulle kunna vara personer på våra kanslier/lokala föreningars och distriktskontor och som du själv nämner, frivilliga resursgrupper och akutgrupper. Varje kommun, där FRG finns, avgör om FRG ska kallas in eller inte eftersom de är de som har bäst överblick. Vi hade åtminstone två FRG aktiverade eller i vänteläge i helgen. hälsar Åsa Helldén Ruocco

   För 8 månader sedan · [Svara] ·

Lämna en kommentar

Din e-post adress kommer inte att publiceras.

*