Civilförsvarsförbundet Gagnef

10300098_788733967840391_3336821145652214430_n

Välkommen till Civilförsvarsförbundet Gagnef!

Vi startade vår förening den 1 september 2014.

Föreningen ska verka för ett större säkerhetskunnande till vardags och i kris och handen på hjärtat; Hur väl förberedd är just Du om något händer?

Vi har uppnått ett av våra första mål om att få förtroendet att starta en Frivillig Resursgrupp FRG inom Gagnefs kommun. Vårt nästa mål är nu att i samarbete med kommunen bygga ut och vidareutbilda vår FRG-styrka.

Läs mer om FRG på www.civil.se/frg

 

ÄR DU BEREDD ATT HJÄLPA TILL?

Engagera dig i Frivilliga Resursgruppen FRG Gagnef!

 

Nu behöver vi utöka och utbilda fler personer till vår befintliga FRG-styrka.

Tänk dig att det händer något allvarligt i kommunen och att en större eller mindre samhällsstörning inträffar. Det kan till exempel vara en stor olycka eller brand, plötslig översvämning, stort elavbrott eller att vattnet blir förorenat. Då behöver vi din hjälp!

Under 2018 pågår ny utbildning för att uppnå målet att vi ska vara minst 30 personer som står till kommunens förfogande när kommunens egna resurser inte räcker till.

I grundutbildningen på 36 timmar ingår bland annat:

  • Kommunkunskap
  • Att möta människor i kris
  • Brandkunskap med praktiska övningar i brandsläckning
  • Första Hjälpen och Hjärt/Lungräddning
  • Livsmedelshantering
  • Stabstjänst

Kanske skulle just Du passa i FRG? Är Du intresserad?

Hör i så fall av dig snarast till e-postadress gagnef@civil2.se  så kallar vi till ett informationsmöte. Kommande informationsmöte är:

Måndag den 12 mars 2018
Tid: kl 18.00 – c:a 21.00
Plats: Kommunhuset, Färjbacksvägen 5, Djurås

Om Du är intresserad och vill veta mer om Gagnef kommuns krisberedskap klicka här!