Företagsutbildningar

Civilförsvarsförbundet är en ideell organisation för säkrare och tryggare liv. Vi finns i hela Sverige och erbjuder kurser i HLR, Första hjälpen, barnsäkerhet, krisberedskap och krisstöd. Våra företagsutbildningar genomförs med instruktörer som med stort engagemang och kompetens förmedlar hur vi kan hjälpa varandra om olyckan är framme. De intäkter som kursverksamheten ger används i Civilförsvarsförbundets ideella och samhällsnyttiga verksamhet.

 

Utbildningsfolder

Folder med Civilförsvarsförbundets företagsutbildningar till företag, myndigheter, kommuner, regioner,  landsting och organisationer.

Civilförsvarsförbundets företagsutbildningar
PDF-version att bifoga i mejl (sidorna ligger i följd vilket gör dem mer lättlästa på skärm men går att skriva ut i A4-format en och en)
Utskriftsversion Civilförsvarsförbundets företagsutbildningar
PDF-version för utskrift i A5-format (sidorna ligger anpassade för utskrift vilket gör dem mer lättlästa vid utskrift)

 

Kontaktpersoner

Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten
Norra regionen: Carina Wiro, 070-538 20 76

Södermanland, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Dalarna, Gävleborg, Gotland
Mellersta regionen: Anders Lundin, 070-324 56 30

Värmland, Örebro, Halland, Västra Götaland
Västra regionen: Pekka Kaukonen 070-947 68 23

Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Östergötland
Södra regionen: Åsa Hagelberg 073-334 44 72