Plusgiro: 900287-4 Bankgiro: 900-2874

Ge en gåva

Alla belopp är välkomna, stora eller små. Med ditt penningbidrag bidrar du direkt till Civilförsvarsförbundets ungdomsverksamhet samt vår kampanj för fler hjärtstartare, Hjärta att hjälpa.

Pengarna sätter du in direkt på plusgiro 90 02 87-4 eller bankgiro 900-2874. Insättning kan göras direkt från din internetbank. Betalar du på bank eller annan betalningsförmedling kan du fråga efter inbetalningskort.

Har du frågor mejla till gava@civil.se eller ring 08-629 63 70.

 

Vilja att hjälpa

Om du vill skänka pengar som öronmärks för att hjälpa hemlösa och tiggare, märk insättningen ”Vilja att hjälpa”.

Skogsbranden

Om du vill skänka pengar som öronmärks för att hjälpa de drabbade och hjälparbetarna som kämpade mot skogsbranden i Västmanland, märk insättningen ”Skogsbranden”.
 
Tillbaka till Ge en gåva: www.civil.se/gava