Plusgiro: 900287-4 Bankgiro: 900-2874

Så använder vi pengarna

Insamlade medel används för att stödja Civilförsvarsförbundet och/eller specifika målgrupper och vår kampanj Hjärta att hjälpa.

Årligen sker redovisning av insamlade medel i Civilförsvarsförbundets årsredovisning. Redovisning sker från och med årsredovisningen av 2012.

Civilförsvarsförbundets värdegrund samt stadgar styr arbetet i organisationen, även vad gäller insamlingsarbetet.

Värdegrund

Stadgar

90-kontot policy

Deklaration

Årsredovisning mm

Effektrapport över användandet av insamlade medel hittar du här:
Effektrapport för den ideella föreningen Sveriges Civilförsvarsförbund

 

Har du frågor mejla till gava@civil.se eller ring 08-629 63 70.

 

Tillbaka till Ge en gåva: www.civil.se/gava