Så använder vi pengarna

Insamlade medel används för att stödja Civilförsvarsförbundet och/eller specifika målgrupper och vår kampanj Hjärta att hjälpa.

Årligen sker redovisning av insamlade medel i Civilförsvarsförbundets årsredovisning. Redovisning sker från och med årsredovisningen av 2012.

Civilförsvarsförbundets värdegrund samt stadgar styr arbetet i organisationen, även vad gäller insamlingsarbetet.

Värdegrund

Stadgar

Deklaration

Årsredovisning mm

Effektrapport över användandet av insamlade medel hittar du här:
Effektrapport för den ideella föreningen Sveriges Civilförsvarsförbund

 

Din gåva sätter du in på vårt bankgiro 378-4477 (Sveriges Civilförsvarsförbund). Insättning kan göras direkt från din internetbank.
Betalar du med kuvert-giro hittar du länk till bankgiro-avi här.

Civilförsvarsförbundet har på egen begäran den 1 februari 2017 avslutat sina 90-konton. Fortsättningsvis gäller förbundets speciella bankgiro för gåvor: 378-4477. Förbundets verksamhet står under kontroll av såväl en extern auktoriserad revisor som en förtroendevald revisor och respektive ersättare.

Har du frågor mejla till gava(at)civil.se eller ring 08-629 63 70.

 

Tillbaka till Ge en gåva: www.civil.se/gava