Cybersäkerhet

Kristianstads distriktet har fått möjlighet genom Förbundets försorg

att få ett föredrag om cybersäkerhet.detta är som ni vet en mycket

aktuell fråga.Föredragshållare är Carolina Angelis tiden är 2017-11-27

klockan 18,00-19,30 på Räddningstjänsten i Hässleholm.Distriktets

föreningar inbjudes och reseersättning står Distriktet för(samåkning)!

Vi kommer också att bjuda på fika så jag önskar anmälan om antalet

deltagare senast 2017-11-23 till  ordf  Nils-Bertil Finn.Tel:070-5184066.

Hjärtligt välkomna.

Nils-Bertil Finn

Orfd.

 

 

Lämna en kommentar