Uppföljning av medlemsutvecklingen inom Civilförsvarsförbundet

Inom Örkelljunga civilförsvarsförbund kommer vi noga följa utvecklingen av den totala medlemsutvecklingen för Sveriges Civilförsvarsförbund, de närmaste två åren.
Det kan vara av intresse för att se hur den av förbundsstämman beslutade förbundsavgift, kommer att påverkar resultatet. Månadsskiftet december/ januari sticker ut pg av borttagning av obetalda avgifter.

Det finns två diagram, 2017 och 2018. Studera månadsresultaten genom att klicka på länken!

forbundsdiagrammet

Lämna en kommentar