Ny uppföljning av medlemsutvecklingen för juni månad 2018.

Vår gemensamma medlemskår fortsätter att minska. Vi har under årets första sex månader minskat vårt nettomedlemstal med c:a 850 medlemmar. När sommarledigheten har passerats och våra aktiviteter drar igång inför hösten, måste trenden vända annars kommer antalet medlemmar ytterligare att minska då förbundsavgiften (75kr) kommer att slå fullt igenom 2019.

Kolla utvecklingen!  >Klicka och studera diagrammet här!

Lämna en kommentar