Rolf Wimhed
E-post:
Uppdrag: FRG-ansvarig, Instruktör (F), Ordförande (F), Webbansvarig (D), Webbansvarig (F), Hjärtstartare (F)