Rolf Wimhed
Ordförande
E-post:
Uppdrag: FRG-ansvarig, Hjärtstartare (F), Instruktör (F), Ordförande (F), Webbansvarig (D), Webbansvarig (F), Ordförande (D)