Din trygghet

Om vi människor utsätts för en stor påfrestning eller hamnar i en krissituation behöver våra psykiska och fysiska grundbehov tillgodoses för att vi ska klara situationen och kunna lösa problem på ett bra sätt.

De mänskliga grundbehoven för överlevnad är utgångspunkten för kurserna i vårt kurskoncept Säkrare och tryggare liv. Här lär du dig vad vi som enskilda människor själva kan göra. Du lär dig också förebygga skador och olyckor i vardagen.

Civilförsvarsförbundets kurser har stor flexibilitet, är tillgängligt över hela landet och anpassas av instruktören till relevant olycks- och skadestatistik och aktuell målgrupp.

Kurserna ger:

  • Ökade kunskaper om olycks- och skadebilden i samhället
  • Ett medvetet och personligt förhållningssätt till risker med ökad riskmedvetenhet och kunskap att värdera risker för att själv kunna ta ansvar för och hantera sin egen säkerhet
  • Kunskaper om hur skador på människor, egendom och miljö kan förebyggas, avhjälpas eller lindras
  • Kunskap och förmåga att själv hantera situationer som kan uppstå, från vardagsolyckor till en en kris

Kostnad:

Vi erbjuder kostnadsfria kurser för allmänheten.

För mer information eller bokning av kurs hör av dig till vår Nationella samordnare för 2:6.

Vill du bidra till ett säkrare och tryggare samhälle? Bli medlem

Ansvarig för sidans innehåll: utbildning(at)civil.se