Instruktörselever

Instruktör 2:7-anslaget, tidigare kallat självskydd

Din trygghet – egna åtgärder för säkerhet till vardags och vid kris

Du som vill utbilda dig till instruktör i Civilförsvarsförbundet behöver både ha intresse och fallenhet  för uppgiften. Du måste också till viss del kunna arbeta som instruktör under dagtid.

Utbildningen ger dig behörighet att arbeta som instruktör inom Civilförsvarsförbundets kursverksamhet och vårt barnsäkerhetskoncept Hitta Vilse, Kattis & Roffe och Hembert.

Om du har allmän behörighet för högskolestudier kan du tillgodoräkna dig 15 högskolepoäng. Övriga deltagare får ett intyg från universitetet där det framgår att genomförd kurs motsvarar 15 högskolepoäng.

Utbildningen genomfördes i tre delar under 2013: 15-19 maj, 2-6 oktober och 20-24 november. Under 2015 och 2016 är ingen utbildning planerad.

Har du några frågor, kontakta oss på: utbildning@civil.se

Resepolicy för kursdeltagare.

Vill du bidra till ett säkrare och tryggare samhälle? Bli medlem

Ansvarig för sidans innehåll: utbildning@civil.se