Introduktionsutbildning

 

Introduktionsutbildning

Utbildningen för medlemmar är en bra introduktion till Civilförsvarsförbundets verksamhet. Deltagarna får också lära sig hur man klarar utsatta lägen och hur det svenska krishanteringssystemet fungerar.

Utbildningen omfattar:

  • Civilförsvarsförbundets organisation, historia och verksamhet
  • Vår sårbarhet: olyckor, riskmedvetenhet, samhällets krishanteringssystem
  • Bostaden och närmiljön
  • Krisberedskap
  • Personskada
  • Hjärt-lungräddning (HLR)
  • Brand

Tid: sammanlagt 9,5 timmar.

Ring eller mejla närmaste kontaktperson för mer information.


Ansvarig för sidans innehåll: utbildning(at)civil.se