Bekräfta ditt deltagande efter du fått utskick med information om kursen:Kursbekräftelse

OBS! Det är viktigt att du fyller i hela personnumret för att vi ska kunna betala ut din lön! Fyll i tolv siffror: ååååmmddxxxx