Kursvillkor

Anmälan

Till en del kurser kan du anmäla dig direkt på kursens webbsida. Finns inget anmälningsformulär anmäler du dig direkt till vår kontaktperson i ditt län: verksamhetsledare (personal för FRG och stöd i organisationsutveckling). Av dem kan du även få upplysningar om kurser, ersättningar med mera.

 

Ersättning

Vissa kurser ger dig rätt till dagpenning, fria resor, kost och logi. Dagpenningen är 90 % av sjukpenninggrundande inkomst delat med 365. dock maximalt 819 kr/dag för år 2016.

Information om vad som gäller finns vid respektive kurs.

Resepolicy för kursdeltagare.

 

 

Har du andra frågor kan du kontakta vår utbildningschef:

Jan Alsander Civilförsvarsförbundet
Utbildning
Box 2034
169 02 Solna
E-post: utbildning@civil.se
Telefon: 08-629 63 69
Fax: 08-629 63 83
Jan Alsander
Utbildningschef