72timmar-logotype72 timmar


Är du förberedd om krisen kommer?

På en timme får du grundläggande kunskap i hur du kan stärka din beredskap. 72 timmar ingår som en del av Din Trygghet.

Utbildningen 72 timmar syftar till att ge dig en stärkt förmåga att själv hantera konsekvenserna av en kris och tillgodose grundläggande behov som mat, vatten, värme och information.

Du kommer få kunskap om:

  • Grundbehov
  • Ditt eget ansvar och det offentligas ansvar
  • Inhämtning av information
  • Vatten
  • Värme
  • Mat
  • Sömn
  • Belysning
  • Hygien

72 timmar Copyright Civilforsvarsforbundet (liten fil)

72-timmar Copyright Civilförsvarsförbundet (stor fil)

 

Utbildningshäftet får användas av enskilda eller i samband med Civilförsvarsförbundets utbildningar. Materialet är upphovsrättsskyddat av Civilförsvarsförbundet och får inte användas utan särskilt tillstånd för annat än för enskilt bruk.

I butiken finns utrustning som kan underlätta din planering för 72 timmar. Länk