Hemberedskap för minst 72 timmar


Är du förberedd om krisen kommer?framsida-72-timmar-ny

 

På en timme får du grundläggande kunskap i hur du kan stärka din beredskap. Hemberedskap för minst 72 timmar ingår som en del av Din Trygghet.

Utbildningen syftar till att ge dig en stärkt förmåga att själv hantera konsekvenserna

av en kris och tillgodose grundläggande behov som mat, vatten, värme och information.

Du kommer få kunskap om:

  • Grundbehov
  • Ditt eget ansvar och det offentligas ansvar
  • Inhämtning av information
  • Vatten
  • Värme
  • Mat
  • Sömn
  • Belysning
  • Hygien

 

civil-72-timmar-copywrite-civilforsvarsforbundet

Utbildningshäftet får användas av enskilda eller i samband med Civilförsvarsförbundets utbildningar. Materialet är upphovsrättsskyddat av Civilförsvarsförbundet och får inte användas utan särskilt tillstånd för annat än för enskilt bruk.

I butiken finns utrustning som kan underlätta din planering för 72 timmar. Länk