Säkrare barn

 

Utbildningen Säkrare barn syftar till att ge kunskap om olika risker för barn i hemmet och närområdet. Vilka risker finns? Hur förebygger vi dem?

Kursen ger dig grundläggande kunskap om

 • Hur man hanterar olika riskfyllda situationer i, vid och på vatten
 • Simkunnighet hos barn
 • Riskmoment i hemmet
 • Riskmoment utomhussakrare-barn-och-seniorer
 • Förebyggande åtgärder för att minska risken för olyckor

Säkrare seniorer

 

Utbildningen Säkrare Seniorer riktar in sig på olycksrisker i hemmet och omgivningen med fokus på äldre personer. Vilka risker finns? Hur förebygger vi dem?

Kurserna ger dig grundläggande kunskap om:

 • Hur man hanterar olika riskfyllda situationer i, vid och på vatten
 • Fallrisker inom- och utomhus
 • Hjälpmedel
 • Simkunnighet hos vuxna
 • Förebyggande åtgärder för att minska risken för olyckor
 • Riskfaktorer för fallolyckor, hemma och i närområdet