Välkommen till oss i Landskrona civilförsvarsförening

Har du tänkt på hur du ska göra om det blir ett längre elavbrott eller någon annan störning där vardagens bekvämligheter inte längre är självklara?

Arbetet med att bygga upp en krisberedskap pågår ständigt. Din kommun gör en hel del, men du kan ändå behöva ta ett ansvar för din egen situation.

Det är där civilförsvarsföreningen kommer in i bilden. Vi erbjuder kostnadsfria kurser som vänder sig till både vuxna och barn. Målet är att ge människor förmåga att ta ansvar för sig själva i alla situationer.

Kontakta oss för mer information om våra kurser.