MAX anmäl medlemsavgift – för nästkommande år

Här registrerar ni lokalföreningens årsavgift för nästkommande år. Anmälan måste ske senast 15 december året innan avgiften ska gälla (är det en lördag eller söndag fungerar närmast följande vardag). Om anmälan kommer in för sent kan avisering komma att ske med samma medlemsavgift som föregående år. Vänligen respektera tidsgränsen för att vi ska hinna producera tryckfil till tryckeriet i tid.

Aviseringen av medlemsavgiften sker enligt stämmobeslut till medlemmarna under januari månad. För obetalda medlemsavgifter skickas en påminnelse ut i mars månad.

Inbetalningarna från den gemensamma aviseringen överförs oavkortat till respektive förening. För att minska administrationen kan utbetalning komma att ske i en eller flera klumpsummor.

Formulär

Medlemsavgift nästkommande år

Avgiften gäller för alla familjemedlemmar som bor på samma adress

Uppgiftslämnare

 

Den första gemensamma aviseringen för alla föreningar, det vill säga hela Civilförsvarsförbundet, gjordes den 1 februari 2011. Syftet är att förbättra kvaliteten på medlemsregistret och att avlasta föreningarnas administrativa arbete, som i stället kan läggas på verksamheten.

 


Ansvarig för sidans innehåll: administration(at)civil.se