Civilförsvarsförbundet – en civil del av Sveriges krisberedskap

  • Du behöver inte bära vapen hos oss, vi är en civil del av Sveriges krisberedskap.
  • Du behöver inte vara svensk medborgare, även du som är ny i Sverige är välkommen.

Medborgarna är grunden för säkerhet och trygghet i samhället. Civilförsvarsförbundet organiserar och utbildar riskmedvetna, engagerade och ansvarstagande medborgare.

Vi är en frivillig försvarsorganisation med siktet inställt på säkerhet både till vardags och vid kriser i samhället. Sedan starten är Civilförsvarsförbundet en civil del av den svenska krisberedskapen. På så sätt finns plats även för de som exempelvis inte vill bära vapen eller som saknar svenskt medborgarskap.

Civilförsvarsförbundet deltar i samhällsdebatten och är engagerat i flera organisationer för att på bästa sätt bidra till säkerheten och tryggheten. Några exempel: Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, Hela Sverige ska leva, Brandskyddsföreningen, Svenska rådet för hjärt-lungräddning, Svenska Förstahjälpen-rådet och Centralförbundet Folk och Försvar.

Civilförsvarsförbundets verksamhet:

Medlemskapet i Civilförsvarsförbundet ger möjlighet till personlig utveckling och utökad kompetens. Det är också ett uttryck för samhälleligt ansvarstagande: genom att hjälpa varandra hjälper vi oss själva.

Civilförsvarsförbundet har lokal förankring med möjlighet att bedriva verksamhet i hela Sverige. Verksamheten vilar på vår värdegrund om bland annat ansvarstagande och respekt för varandra. Alla kan vara med oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund med mera.

Civilförsvarsförbundet är verksamt sedan 1937.

 

Copyright Kungahuset.se Foto: Kate Gabor.
Copyright Kungahuset.se
Foto: Kate Gabor.

Kronprinsessan Victoria är Civilförsvarsförbundets officiella beskyddare.

 

Civilförsvarsförbundet – För säkrare och tryggare liv

 

Vill du bidra till ett säkrare och tryggare samhälle? Bli medlem