Siffror, siffror

Fakta om Civilförsvarsförbundet

Siffrorna gäller per den 31 december 2015.

Medlemmar: 19 669

Aktiva föreningar:  191 (omfattar 223 kommuner)
Distrikt:  21
Instruktörer:  140
Anställda: 19 varav 1 tjänstledig

Kursverksamhet:
Uppdrags- och företagsutbildningar: 31 774 deltagare

Frivilliga Resursgruppen (FRG): Finns i 162 kommuner (kommun med FRG-avtal och bemannad FRG eller där bemanning inletts eller kommunen sagt ja till att inleda bemanning)

Hjärta att hjälpa: 2 817 hjärtstartare utplacerade

Sveriges hjärtstartarregister: 9 923 registrerade

Hemsida:www.civil.se: 146 000 besök
Facebook: www.facebook.com/civilforsvarsforbundet 1 790 följare (2016-01-25)
Twitter: www.twitter.com/civilpunktse 1 151 följare (2016-01-25)
YouTube: www.youtube.com/civilpunktse 40 följare (2016-01-25)
Instagram: www.instagram.com/civilpunktse 33 följare (2016-01-25)

Giro-konton och organisationsnummer:

Bankgiro: 349 – 6791

Organisationsnummer: 802005-8460

Förbundsordförande: Sven Lindgren
Generalsekreterare: Åsa Helldén Ruocco

Helägda bolaget Civil AB
Civil AB organisationsnummer: 556788-2641
Civil AB bankgiro: 444-0202

Styrelse: Sven Lindgren, ordförande, Georgios Kontorinis, Mikael Dunbäck, Robert Erlandsson samt Åsa Helldén Ruocco

Verkställande direktör: Åsa Helldén Ruocco

Kontaktuppgifter till bolaget finns här.


Ansvarig för sidans innehåll: gs(at)civil.se