Siffror, siffror

Fakta om Civilförsvarsförbundet

Siffrorna gäller per den 31 december 2016. x = Siffran avser 31 december 2015 och ska uppdateras.

Medlemmar: 19 165

Aktiva föreningar:  191 (omfattar 223 kommuner)
Distrikt:  21
Instruktörer:  x140
Anställda: 9

Kursverksamhet:
Uppdrags- och företagsutbildningar: x31 774 deltagare

Frivilliga Resursgruppen (FRG): Finns i x162 kommuner (kommun med FRG-avtal och bemannad FRG eller där bemanning inletts eller kommunen sagt ja till att inleda bemanning)

Hjärta att hjälpa: 2 908 hjärtstartare utplacerade (per 30 juni 2016)

Hemsida:www.civil.se: 142 261 besök
Facebook: www.facebook.com/civilforsvarsforbundet 2 333 följare (2017-01-09)
Twitter: www.twitter.com/civilpunktse 1 356 följare (2017-01-09)
YouTube: www.youtube.com/civilpunktse 45 följare (2017-01-09)
Instagram: www.instagram.com/civilpunktse 80 följare (2017-01-09)

Giro-konton och organisationsnummer:

Bankgiro: 349-6791
Bankgiro: 378-4477 (gåvor och insamling)


Organisationsnummer: 802005-8460

Förbundsordförande: Sven Lindgren
Generalsekreterare: Åsa Helldén Ruocco

Helägda bolaget Civil AB
Civil AB organisationsnummer: 556788-2641
Civil AB bankgiro: 444-0202

Styrelse: Sven Lindgren, ordförande, Georgios Kontorinis, Mikael Dunbäck, Robert Erlandsson samt Åsa Helldén Ruocco

Verkställande direktör: Åsa Helldén Ruocco

Kontaktuppgifter till bolaget finns här.


Ansvarig för sidans innehåll: gs(at)civil.se