Siffror, siffror

Fakta om Civilförsvarsförbundet

Siffrorna gäller per den 31 december 2015.

Medlemmar: 19 669

Aktiva föreningar:  191 (omfattar 223 kommuner)
Distrikt:  21
Instruktörer:  140
Anställda: 19 varav 1 tjänstledig

Kursverksamhet:
Uppdrags- och företagsutbildningar: 31 774 deltagare

Frivilliga Resursgruppen (FRG): Finns i 162 kommuner (kommun med FRG-avtal och bemannad FRG eller där bemanning inletts eller kommunen sagt ja till att inleda bemanning)

Hjärta att hjälpa: 2 817 hjärtstartare utplacerade

Sveriges hjärtstartarregister: 9 923 registrerade

www.civil.se: 146 000 besök

Facebook: 1 790 följare (2016-01-25)
Twitter: 1 151 följare (2016-01-25)
Instagram: 40 följare (2016-01-25)
YouTube: 33 följare (2016-01-25)


Kontaktuppgifter:

Postadress:  Box 2034, 169 02 Solna
Besöksadress:  Smidesvägen 12, Solna
Telefon, växel:  08 – 629 63 60
Fax:  08 – 629 63 83
E-post:  info(at)civil.se
Hemsida: www.civil.se
Facebook: www.facebook.com/civilforsvarsforbundet
Twitter: www.twitter.com/civilpunktse
YouTube: www.youtube.com/civilpunktse
Instagram: www.instagram.com/civilpunktse

Bankgiro: 349 – 6791
Plusgiro: 15 23 20 – 8

Gåvor (av Svensk Insamlingskontroll utfärdat och kontrollerat insamlingskonto):
Bankgiro: 900-2874
Swish 900 2874
Plusgiro: 90 02 87-4

Organisationsnummer: 802005-8460

Förbundsordförande: Sven Lindgren
Generalsekreterare: Anders M. Johansson

Helägda bolaget Civil AB
Civil AB organisationsnummer: 556788-2641
Civil AB bankgiro: 444-0202

Styrelseordförande: Sven Lindgren
Verkställande direktör: Anders M. Johansson


Ansvarig för sidans innehåll: gs(at)civil.se