Siffror, siffror

Fakta om Civilförsvarsförbundet

Siffrorna gäller per den 31 december 2014.

Medlemmar: 19 927

Aktiva föreningar:  188
Distrikt:  22
Instruktörer:  160
Anställda: 26

Kursverksamhet:
Din trygghet: 27 685 deltagare
72-timmar: 30 864 deltagare

Frivilliga Resursgruppen (FRG): Finns i 120 kommuner

Hjärta att hjälpa: 2 651 hjärtstartare utplacerade

www.civil.se: Cirka 130 000 besök

Nytillkommen statistik från mars 2015
Facebook: 1 254 följare (2015-03-24)
Twitter: 900 följare (2015-03-24)
Instagram: 36 följare (2015-03-24)
YouTube: 27 följare (2015-03-24)


Kontaktuppgifter:

Postadress:  Box 2034, 169 02 Solna
Besöksadress:  Smidesvägen 12, Solna
Telefon, växel:  08 – 629 63 60
Fax:  08 – 629 63 83
E-post:  info@civil.se
Hemsida: www.civil.se
Facebook: www.facebook.com/civilforsvarsforbundet
Twitter: www.twitter.com/civilpunktse
YouTube: www.youtube.com/civilpunktse
Instagram: www.instagram.com/civilpunktse

Plusgiro: 15 23 20 – 8
Bankgiro: 349 – 6791

Gåvor (av Svensk Insamlingskontroll utfärdat och kontrollerat insamlingskonto):
Plusgiro: 90 02 87-4
Bankgiro: 900-2874

Organisationsnummer: 802005-8460

Förbundsordförande: Sven Lindgren
Generalsekreterare: Anders M. Johansson

Helägda bolaget Civil AB
Civil AB organisationsnummer: 556788-2641
Civil AB bankgiro: 444-0202

Styrelseordförande: Sven Lindgren
Verkställande direktör: Anders M. Johansson


Ansvarig för sidans innehåll: anders.m.johansson@civil.se