Organisation

 

 

 

Frivilliga försvarsorganisationer:

Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF) Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund (FAK) Frivilliga Flygkåren (FFK) Frivilliga Motorcykelkåren (FMCK) Frivilliga Radioorganisationen (FRO Försvarets Personaltjänstförbund (FPF) Insatsingenjörerna (IIR) Riksförbundet Sveriges lottakårer (SLK) Sjövärnskårernas Riksförbund (SVK RF) Svenska Brukshundklubben (SBK) Sveriges Bilkårers Riksförbund (Bilkåren) Svenska Blå Stjärnan (SBS) Sveriges Civilförsvarsförbund (Civilförsvarsförbundet) Svenska Försvarsutbildningsförbundet (Försvarsutbildarna) Svenska Fallskärmsförbundet (SFF) Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) Svenska Sportskytteförbundet (SSF) Svenska Röda Korset (SRK) Rekryteringsfolder frivilliga försvarsorganisationer Vinst varje gång – gå med i en frivillig försvarsorganisation

 

Tillsammans skapar vi ett säkrare och tryggare samhälle. Bli medlem!