Nätverk

Civilförsvarsförbundet är medlem i följande organisationer och nätverk:

Arbetsgivarverket (frivillig medlem med säte i Arbetsgivarkollegiet)

Centralförbundet Folk och Försvar

Forum – Idéburna organisationer med social inriktning*

Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté (FOS)*

Hagagruppen, nordiskt NGO-samarbete

Landsbygdsnätverket

Medborgarskolan

ABF

Missing People

- Läs mer om samarbetet med Missing People här

Observatörsnätverket för större olyckor och kriser

Svenska Första hjälpen Rådet*

Svenska rådet för Hjärt-lungräddning

Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges kommuner och landsting

Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom integrationsområdet och Sveriges kommuner och landsting

*   Revisor

Vår uppdragsgivare:

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)


typisktsvenskt.se

 

 

 

 

 

Tillsammans skapar vi ett säkrare och tryggare samhälle. Bli medlem!

Ansvarig för sidans innehåll: gs(at)civil.se