Personal

Öppettider med mera framgår av ”Kontakta oss”.

Civilförsvarsförbundets personal arbetar bland annat med att verkställa stämmo- och styrelsebeslut, utveckla och genomföra utbildningsuppdrag, frivilliga förstärkningsresurser inom krisberedskapen (Frivilliga Resursgruppen, FRG), ge service till medlemmar och lokalföreningar, organisationsutveckling, arbeta intressepolitiskt och genomföra informationsinsatser.

Tag gärna kontakt via e-post. Om du klickar på en mejladress för att skicka ett mejl måste du byta ut [a] mot ett snabel-a.

Om du saknar tillgång till e-post kan du använda kontaktformuläret, se menyn i vänsterspalt.


Administration

Ekonomi

Ledning, org.utv. och samordning

personfoton-anstallda-olsson Lena_300 asa-hellden-ruocco-tumb-foto-anders-j-andersson
Inga-Lill Olsson
Administratör
Post: Box 2034, 169 02 Solna
Telefon: 08-629 63 64
E-post: ingalill.olsson[a]civil.se

 • Bokning av företagsutbildningar
 • E-post civil2.se-adresser
 • Förtjänsttecken
 • Kursadministration
 • Löner och ersättningar
 • Resursregistret MAX
Lena Esbro
Ekonomiansvarig
Post: Box 2034, 169 02 Solna
Telefon: 08-629 63 65
Mobil: 070-295 18 20
E-post: lena.esbro[a]civil.se
Faktura: faktura[a]civil.se

 • Bokföring och redovisning
 • Fakturering
 • Försäkringar
 • Överföring av medlemsavgifter och ersättningar till lokalföreningar/distrikt
Åsa Helldén Ruocco
Generalsekreterare
Post: Box 2034, 169 02 Solna
Telefon: 08-629 63 75
Mobil: 070-277 22 97
E-post: asa.helldenruocco[a]civil.se

 • Talesperson
 • Foto för press Foto: Anders J Andersson
 • Strategisk organisationsutveckling
 • Långsiktig finansiering
 • Utbildning av förtroendevalda
 • Stadgefrågor

Nationell samordnare för krisberedskap

Nationell samordnare för självskydd

Kommunikation

Carina Wiro Åsa Hagelberg Anders J. Andersson
Carina Wiro
Nationell samordnare för krisberedskap
Post: Selet 37, 911 92 Vännäs
Mobil: 070-538 20 76
E-post: carina.wiro[a]civil.se
Åsa Hagelberg
Nationell samordnare för självskydd
Post: Västra Storgatan 18, 293 38 Olofström
Mobil: 073-334 44 72
E-post: asa.hagelberg[a]civil.se
Anders J Andersson
Kommunikationsansvarig, halvtid
Post: Box 2034, 169 02 Solna
Telefon: 08-629 63 70
Mobil: 070-540 15 65 (press)
E-post: anders.j.andersson[a]civil.se

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd

Pekka Kaukonen Jan Alsander Anders Lundin
Pekka Kaukonen
Senior rådgivare
Post: Viagatan 9, 692 35 Kumla
Mobil: 070-947 68 23
E-post: pekka.kaukonen[a]civil.se
Jan Alsander
Senior rådgivare
Post: Box 2034, 169 02 Solna
Telefon: 08-629 63 69
Mobil: 070-564 26 79
E-post: jan.alsander[a]civil.se

Anders Lundin
Senior rådgivare
Post: Box 2034, 169 02 Solna
Mobil: 070-324 56 30
E-post: anders.lundin[a]civil.se

 

Tillsammans skapar vi ett säkrare och tryggare samhälle. Bli medlem!

Ansvarig för sidans innehåll: gs[a]civil.se