Personal

Öppettider med mera framgår av ”Kontakta oss”.

Civilförsvarsförbundets personal arbetar bland annat med att verkställa stämmo- och styrelsebeslut, utveckla och genomföra utbildningsuppdrag, frivilliga förstärkningsresurser inom krisberedskapen (Frivilliga Resursgruppen, FRG), ge service till medlemmar och lokalföreningar, organisationsutveckling, arbeta intressepolitiskt och genomföra informationsinsatser.

Tag gärna kontakt via e-post. Om du klickar på en mejladress för att skicka ett mejl måste du byta ut [a] mot ett snabel-a.

Om du saknar tillgång till e-post kan du använda kontaktformuläret, se menyn i vänsterspalt.


Administration

Ekonomi

FRG och stöd i organisationsutv.

Södra regionen

personfoton-anstallda-olsson Lena_300 Åsa Hagelberg
Inga-Lill Olsson
Administratör
Post: Box 2034, 169 02 Solna
Telefon: 08-629 63 64
E-post: ingalill.olsson[a]civil.se

 • Bokning av företagsutbildningar
 • E-post civil2.se-adresser
 • Förtjänsttecken
 • Kursadministration
 • Löner och ersättningar
 • Resursregistret MAX
Lena Esbro
Ekonomiansvarig
Post: Box 2034, 169 02 Solna
Telefon: 08-629 63 65
Mobil: 070-295 18 20
E-post: lena.esbro[a]civil.se
Faktura: faktura[a]civil.se

 • Bokföring och redovisning
 • Fakturering
 • Försäkringar
 • Överföring av medlemsavgifter och ersättningar till lokalföreningar/distrikt
Åsa Hagelberg
Verksamhetsledare
Post: Västra Storgatan 18, 293 38 Olofström
Mobil: 073-334 44 72
E-post: asa.hagelberg[a]civil.se

 • Coachande stöd i organisationsutveckling
 • Etablering av FRG
 • Kontaktperson för distrikt och lokalföreningar Södra regionen: Civilförsvarsförbundet Skåne (Kristianstad respektive Malmöhus), Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Östergötland
 • Rekrytering, rådgivning och stöd till FRG-ansvariga
 • Utbildar FRG

FRG och stöd i organisationsutv.

Västra regionen

FRG och stöd i organisationsutv.

Mellersta regionen

FRG och stöd i organisationsutv.

Norra regionen

Pekka Kaukonen Anders Lundin Carina Wiro
Pekka Kaukonen
Verksamhetsledare
Post: Viagatan 9, 692 35 Kumla
Mobil: 070-947 68 23
E-post: pekka.kaukonen[a]civil.se

 • Coachande stöd i organisationsutveckling
 • Etablering av FRG
 • Kontaktperson för distrikt och lokalföreningar Västra regionen: Civilförsvarsförbundet Halland, Värmland, Västra Götaland, Örebro
 • Rekrytering, rådgivning och stöd till FRG-ansvariga
 • Utbildar FRG
Anders Lundin
Verksamhetsledare
Post: Box 2034, 169 02 Solna
Mobil: 070-324 56 30
E-post: anders.lundin[a]civil.se

 • Coachande stöd i organisationsutveckling
 • Etablering av FRG
 • Kontaktperson för distrikt och lokalföreningar Mellersta regionen: Civilförsvarsförbundet Dalarna, Gotland, Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland
 • Rekrytering, rådgivning och stöd till FRG-ansvariga
 • Utbildar FRG
Carina Wiro
Verksamhetsledare
Post: Selet 37, 911 92 Vännäs
Mobil: 070-538 20 76
E-post: carina.wiro[a]civil.se

 • Coachande stöd i organisationsutveckling
 • Etablering av FRG
 • Kontaktperson för distrikt och lokalföreningar Norra regionen: Civilförsvarsförbundet Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
 • Rekrytering, rådgivning och stöd till FRG-ansvariga
 • Utbildar FRG

Kommunikation

Ledning, org.utv. och samordning

Uppdragsverksamhet

Anders J. Andersson asa-hellden-ruocco-tumb-foto-anders-j-andersson Jan Alsander
Anders J Andersson
Kommunikationsansvarig, halvtid
Post: Box 2034, 169 02 Solna
Telefon: 08-629 63 70
Mobil: 070-540 15 65
E-post: anders.j.andersson[a]civil.se

Åsa Helldén Ruocco
Generalsekreterare
Post: Box 2034, 169 02 Solna
Telefon: 08-629 63 75
Mobil: 070-277 22 97
E-post: asa.helldenruocco[a]civil.se

 • Talesperson
 • Foto för press Foto: Anders J Andersson
 • Strategisk organisationsutveckling
 • Långsiktig finansiering
 • Utbildning av förtroendevalda
 • Stadgefrågor
Jan Alsander
Utbildningschef
Post: Box 2034, 169 02 Solna
Telefon: 08-629 63 69
Mobil: 070-564 26 79
E-post: jan.alsander[a]civil.se

 • Överlevnadsexpert
 • Foto för press Foto: Joel Sundberg
 • Offentliga uppdrag
 • Företagsutbildningar
 • Utbildningsmateriel
 • Utbildare av instruktörer och andra funktionärer

Verksamhetsstöd

Henrik Lindquist
Henrik Lindquist

 

Tillsammans skapar vi ett säkrare och tryggare samhälle. Bli medlem!

Ansvarig för sidans innehåll: gs[a]civil.se