Välkommen till Civilförsvarsförbundet Flen!                                            

 

barn_vandrainformation 

 Medlemsavgift: 100:- kan swishas på: 123 5949 524

Muhannad, Emma, Adam och Jenny: FRG Flen

Muhannad, Emma, Adam och Jenny: FRG Flen

Civilförsvarsförbundet i Flen har ett avtal med Flens kommun om att grundutbilda och administrera kommunens Resursgrupp (FRG)

Varför bli medlem i Civilförsvarsförbundet:

  • Du medverkar till ökad krisberedskap i Sverige genom att

Du får kunskap om samhällets beredskap                                                                                                                               Du får verktyg för din egen/din familjs krisberedskap

  • Du medverkar till ökad trygghet och säkerhet i Sverige genom att:                                                                           Du får ökad kunskap och verktyg för att minska olyckor och ingripa vid olyckor

Genom ditt medlemskap medverkar du således till att Civilförsvarsförbundet kan fullfölja sina statliga åtaganden. 

  1. Utbildning till allmänheten för att öka tryggheten i samhället
  2. Arbeta lokalt genom FRG och avtalet mellan kommunen och Civilförsvarsförbundet.

Ett avtal som ger de som bor och verkar i kommunen en tillgänglig och utbildad resurs vid krissituationer och större olyckor.

 

Styrelsen/Lisbeth Brevig, Ordförande

flen@civil2.se

 


Vår förening startades i mars 2009. Vi brinner av iver och verksamhetslust. Du som bor i Flen med omnejd, kom med och arbeta med oss för ett tryggare och säkrare samhälle.