Välkommen till oss i Botkyrka-Salem civilförsvarsförening

Botkyrka-Salem civilförsvarsförening är en lokalförening i Stockholms Läns Civilförsvarsdistrikt som ingår i Sveriges Civilförsvarsförbund.  .

Vår förening följer värdegrunden som antogs  på förbundsstämman 2011 där bl.a – Respekt och Omtanke ingårFöreningens syfte är att utbilda i det som berör såväl den enskildes som närståendes säkerhet.

Eller förbereda för oväntade händelser tex. att ta hand om person/-er som råkat ut för evt. olycka, dvs.”första hjälpen ” Observera att de flesta olyckor, med i sämsta fall dödlig utgång, är sk. fallolyckor i eller nära hemmet 

Eller agera rätt vid brand i den egna bostaden. Dessutom kan oväntade/plötsliga avbrott i el-leveranser  inom något några dygn skapa ökande mer allvarliga problem för den enskilde då såväl dricksvatten som värme försörjning upphör.

Butikernas livsmedelslager kommer då även att  på kort tid  förbrukas.  Vår inrikesminister har ju uttalat att ,fritt citerat , varje vuxen  medborgare  är skyldig att klara sig själv med evt. familj under minst 3 dygn.

Detta är den sk.” 72-timmars regeln” vilken Civilförbundet och Myndigheten för Samhällskydd o Beredskap ( MSB ) åskådliggjort med skriften 72 Timmar . Vår förening ger bl.a kurser om de 72 timmarna samt  1-6 tim kurser i första hjälpen  (Obs! även då man själv ensam utsätts för olycka ) – hjärt o Lungräddning – hantering av hjärtstartare – elsäkerhet i bostaden– mfl

Studiebesök och utflykter gör föreningen på statliga och regionala myndigheter som beslutar om samhällssäkerhet samt på platser inom kommunernas ansvarsområden för vattenförsörjning, renhållning mm. Utflykter kombineras med utbildning/föredrag och kan ske bl. a. till historiska anläggningar eller moderna fabriker.  Kurser, föredrag och studiebesök är gratis för medlemmarna. Vid utflykter tar föreningen ut en anmälningsavgift.

Eftersom barnen är en viktig del av vår verksamhet så har bl.a detta år  c:a 1000 förskolebarn genomgått  Hittavilse utbildningen  på brandstationen och 50 barn med familjer deltagit i den populära Lidadagen.

Barnens väl är således en av ”hörnstenarna” för årens aktivitetsplaneringar.

Än en gång: Varmt välkommen/-na till vår förening