Välkommen till oss i Norrtälje civilförsvarsförening

 

Civilförsvarsförbundet är en medlemsdriven organisation som arbetar med frågor som rör trygghet, säkerhet, skydd och överlevnad.

 

Vi finns för att utbilda, informera, hjälpa till och omgås. Har du beredskap i hemmet för att klara dig de 72 första timmarna i händelse av kris såsom strömavbrott, översvämmning eller snökaos? Kan du HLR?

Går vår krisbereskapskurs, 72 timmar.

 

Besök våra Hitta Vilse-stigar som nu finns permanent vid:

 

Färsna Gård

Följ skyltar till vindskyddet

Kilen / Finsta

Vid motionsspåret. Se även föreningen för Finsta forntid och framtid.

Hallstavik

I Orionparken.

 

Bli Medlem

Enskilt medlemskap 120 kr/år

Familjemedlemskap 185 kr/år

Vill du veta mer

Kontakta oss, Civilförsvarsförbundet Norrtälje: civil.norrtalje@gmail.com

Mer information på www.civil.se