Larmnummer

Nödnummer 112

Ring 112 i en nödsituation när liv, egendom eller miljö är i fara. SOS-operatören frågar alltid:

  • Vad har inträffat?
  • Var har det hänt?
  • Vilket telefonnummer ringer du från?

Var beredd att lämna mer information eller hjälp om det behövs. Nödnumret 112 gäller i hela Europa.

Mer om nödnumret 112 på SOS Alarms webbplats.

Journummer 116 000

Telefonnumret 116 000 är ett nytt journummer för försvunna barn. Numret används enbart för att anmäla försvunna barn efter direktiv från EU. Ärenden som inkommer kommer att hanteras likt ett 112-ärende vilket innebär förmedling till polis.

Läs mer om 116 000 på SOS Alarms webbplats

Andra viktiga nummer

Polisens nummer 114 14

Telefonnumret 114 14 ska användas för icke akuta ärenden till polisen Det kan röra sig om till exempel:

  • Anmälan av brott
  • Tips kring brott
  • Upplysningar om passfrågor, trafikfrågor, migrationsfrågor och tillståndsfrågor.

Läs om hur du använder 114 14 på polisens webbplats.

Informationsnummer 113 13

Informationsnumret 113 13 ska användas när du vill få eller lämna information vid olyckor och kriser i samhället. Det kan röra sig om exempelvis:

  • När du vill få eller lämna information vid olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor, jordskalv och andra större händelser i samhället.
  • Man kan dels få information, dels kan man lämna information om en pågående händelse.

Läs om hur du använder 113 13 på SOS Alarms webbplats

 

Samtal från mobiltelefon

Om din operatör har problem med sitt nät och telefonen inte automatiskt kopplar upp sig på ett annat nät kan du ta ut sim-kortet. Finns det ett fungerande nät kan du då ringa nödsamtal.

 

Viktiga privata telefonnummer

Om en krissituation kan det ibland vara bra att snabbt kunna nå släkt och vänner. När krisen är akut är det inte alltid lätt att snabbt få fram telefonnummer. Ett tips är att göra en lista, på ett vanligt papper eller i Excel och sedan göra en utskrift, och sätta upp listan på insidan av exempelvis ett skåp i köket eller en garderob.


Ansvarig för sidans innehåll: utbildning(at)civil.se