Totalförsvarskväll i Västerås

Här kommer en chans som inte är allt för vanlig. Men dock så aktuell. Civilförsvarsförbundet ingår i en rad av olika FRIVILLIG organisationer runt om i landet som stöttar vårt samhälle på olika sätt. Liksom FRO, Frivilliga Radioorganisationen, Mellersta Mälardalens Bilkår med flera.

Nu har vi fått en inbjudan till oss där du som är intresserad kan få åka och lyssna på några föreläsare av rang. Eller hur ofta kan du lyssna på människor från Försvarsmakten, Livsmedelsverket eller en radiokommunikationsorganisation?

När – Var – Hur?

Torsdagen den 19 Oktober klockan 19.00
Wallinsalen, Kyrkbacksgården Kyrkbacken, Västerås

Anmälan sker till Jan Burell, jan.burell@punkt.se, 0705694568

Vilka får du se?

Öv Mikael Åkerström, FM – pratar om ”FEMTIS”
Therese Frisell, Livsmedelverket – pratar om Livsmedelsförsörjning vid kris och krig
Jörgen Kvist, FRO Västmanland – pratar om den Frivilliga Radioorganisationen med medlemmar över hela landet

I samband med pausen bjuds det på Kaffe.