websida_hem

Några av våra medlemmar under Nationaldagen 2016

CFF Bohus

Föreningen Civilförsvarsförbundet Bohus är en frivillig organisation som utbildar, informerar och hjälper. Vi ska verka för att invånare i Ale och Kungälv får sådan kunskaper och färdigheter att de kan agera på ett riktigt sätt i svåra och onormala situationer. Som medlem i föreningen kan du lära dig mycket inom många olika områden, kunskaper som du sedan kan förmedla till andra människor.

Välkommen som medlem i Civilförsvarsförbundet Bohus.

 

FRG Kungälv

Civilförsvarsförbundet har utbildnings- och utvecklingsansvaret för Frivilliga Resursgrupper (FRG). FRG består av människor som kallas in på begäran av kommunen i utsatta lägen, till exempel vid snöoväder, skogsbrand eller när något annat extraordinärt inträffar som kräver mer resurser än vad kommunen har i normala fall. FRG förstärker, avlastar eller kompletterar samhällets resurser. Medlemmar i FRG kommer från alla samhällsgrupper och yrken. Är du också angelägen om att vårt samhälle ska fungera även vid en kris, då kan du vara med i FRG. https://www.facebook.com/FRGKungalv/

Välkommen med din intresseanmälan till FRG Kungälv