72 timmar – ett informationstillfälle för ökad krisberedskap

This is a translation of the folder ”72 timmar som gör skillnad”.

 

Press ”Select your language” in the grey field above. Then choose your language at the Google translation page.

 

1.

72 hrs select language

 

2.

72 hrs sprak

 

Sida 1:

72 timmar som gör skillnad

 

Sida 2:

72 timmar
- ökad kunskap om främst kommunens krisberedskap.
- stärkt förmåga att själv hantera konsekvenserna
av en kris och tillgodose grundläggande behov som
mat, vatten, värme, sömn och information.

 

Sida 3:

Händelser
Storm – Översvämning – Terrorattentat
Vilka är våra grundbehov som
måste tillfredsställas för att vi ska
klara oss så bra som möjligt?
Vilka kan konsekvenserna
bli av beskrivna händelser?
Hur drabbar
konsekvenserna oss?
Vad är det
som hotas?

 

Sida 4:

Grundbehov
SÖMN
MAT
INFO
VÄRME
VATTEN
För att klara de första 72
timmarna utan hjälp vid en
krissituation är det viktigt
att du själv kan tillgodose
de fem grundbehoven:
mat, vatten, sömn, värme,
och information.

 

Sida 5:

KOMMUN
LÄNSSTYRELSE
REGERING
Krisberedskapssystemet
För att vi alla ska klara oss så bra som möjligt under en kris behövs
det ett system för hur krisberedskapen ska ordnas.
Geografiskt områdesansvar har kommunerna,
länsstyrelserna och regeringen. Det
innebär att de ansvarar för att det sker en
samverkan mellan alla de som är inblandade
i krisberedskapen inom respektive område.
De områdesansvariga ska också samordna
informationen till allmänheten.

 

Sida 6:

• Det offentliga har ett omfattande ansvar för att bland
annat el- och telekommunikationer, vattenförsörjning,
transporter och sjukvård fungerar.
• Enligt lag är kommuner och landsting skyldiga att
förbereda sig och ha en plan för hur extraordinära
händelser ska hanteras.
• Men ett säkert samhälle förutsätter också att du
som enskild tar ett ansvar. Ansvaret omfattar både
vardagens olyckor och större händelser som kan
påverka vårt samhälle.
Det offentligas ansvar

 

Sida 7:

Var förberedd
• Var medveten om och förbered dig för att
olyckor och kriser kan inträffa som påverkar
din vardag.
Klarar du dig själv – så gör det
• Var medveten om att samhällets stöd vid svåra
händelser först måste riktas till människor
som behöver ett extra stöd.
Håll dig informerad
• Var aktiv och håll dig informerad om vad
myndigheter och andra ansvariga aktörer
gör för att hantera en händelse samt följa
instruktioner och råd från myndigheterna.
Tillgodose grundbehoven
• Ha en beredskap för att möta grundläggande
behov som tillgång på information, mat,
vatten, värme och möjlighet att sova,
framförallt i inledningen av en kris.
Ditt eget ansvar

 

Sida 8:

Information
I ditt ansvar som enskild individ ligger att aktivt inhämta information.
113 13
Sveriges nationella informationsnummer
som du kan ringa om du vill få information
vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.
Radio
Under ett längre elavbrott försvinner
möjligheten att använda sig av informationskällor
på internet eller ta del av nyheterna
i etermedia. En batteridriven radio kan
vara räddningen.
Tänk på att…
• Vid en allvarlig händelse är det lätt
att rykten och desinformation sprids.
• Medverka aldrig till att
osanna uppgifter sprids.
• Ring bara larmnumret 112 om
du befinner dig i ett nödläge.
Viktigt meddelande (VMA)
Signalen hörs i sju sekunder i taget med
14 sekunders tystnad. Gå inomhus och
lyssna på radio eller TV.

 

Sida 9:

Vatten
Vatten är ett livsnödvändigt grundbehov
som vi människor måste ha tillgång till
för att må bra och överleva.
Nödvattenhantering
Kommunen meddelar allmänheten om det finns några problem
med dricksvattnet. Vid vattenavbrott lämnar kommunen
anvisningar om var det finns dricksvatten att hämta.
Dagsbehovet för en vuxen person är cirka
2-3 liter vatten per dag.
Rent vatten kan sparas i rena kärl minst en
vecka om det förvaras mörkt och svalt.
Det är viktigt att kunna rena vatten från
bakterier om det behövs. Enklast sker
detta genom kokning. Bakterierna dör
när vattnet kokar med stora bubblor.

 

Sida 10:

Mat
I en bristsituation är det bäst att prioritera energibehovet.
De ämnen som ger energi är främst kolhydrater och fett.
Kolhydrater finns bland annat i mjöl och rotfrukter. Fett finns
bland annat i margarin- och mjölkprodukter.
I ett reservförråd bör prioriteras energirik mat som kan lagras
utan kylskåp och frys. Kolhydratrika produkter som potatis,
gryner, ris och pasta är bra basmat i en krissituation.
Om vi får för lite energi kan blodsockerhalten sjunka.
Lågt blodsocker ger bland annat reaktioner som:
• Sämre tankeförmåga och långsamma reaktioner.
• Dåligt omdöme och koncentrationssvårigheter.
• Irritation
• Huvudvärk
Öppna inte frysen om det inte är nödvändigt.
Använd varorna i kyl- och frys utifrån hur
känsliga de är för förvaring.
Matlagning kan ske på friluftskök eller grillar.
Tänk på brand- och koloxidfaran!

 

Sida 11:

Värme
Det tar minst ett dygn vid ett värmeavbrott innan innetemperaturen i
bostaden sjunkit till +5 grader om yttertemperaturen är -10 grader.
• Vistas i ett rum. Gärna i ett rum med fönster mot söder. Lägg
mattor på golvet. Isolera fönstren genom att dra ner persienner
och dra för gardinerna.
• Klä dig med flera olika lager kläder. Ha ordentligt på fötterna.
Natten klarar du genom att sova på en tjock bädd och med
mycket material (täcken, kläder) över dig.
Möjligheterna att skydda sig mot kyla och att hålla sig
varm i en bostad är stora.
För att få extra värme:
• Bränn stearinljus eller fotogenlampa med veke.
• Använd sprit-, fotogen- eller gasolkamin.
Stäng av för natten när du sover.
• Sov tätt tillsammans! Varje människa
avger cirka 75W.
Tänk på koloxidfaran
Vädra kort men rejält och ofta om du använder
kok- eller värmeapparater, som förbrukar
mycket syre. Tänk på att eldriven, mekanisk
ventilation inte fungerar vid elavbrott.

 

Sida 12:

Sömn
• Vuxen: 6-8 timmar
• Barn/ungdomar: 8-10 timmar
• Sömn är viktigt
för välbefinnandet
Det är viktigt att ordna så att det går bra att sova även under
en kris. För lite sömn gör att vi fungerar sämre.
De flesta sysslor tar då längre tid och blir allt svårare att utföra.
Genom att ordna så att grundbehoven blir tillfredsställda så
ökar förutsättningarna för att kunna sova tillräckligt.
Att känna sig lugn, varm, torr och mätt samtidigt som man har
koll på läget ger bra förutsättningar för att sova gott.

 

Sida 13:

Belysning, bränslehantering och brandsäkerhet
Belysning
• En ficklampa bör finnas i alla bostäder.
Bra att ha är även ljus och oljelampor.
Brandsäkerhet
• Se upp med ljus i fönster!
Ställ aldrig brinnande ljus eller friluftskök under köksfläkten.
Brandvarnare
• Sätt brandvarnaren utanför sovrummet.
Brandfilt
• En brandfilt kan släcka mindre bränder.
Brandsläckare
• Som släckredskap rekommenderas i första hand
sexkilos pulversläckare.
Förvaring av bränsle
• Tänk på att förvara bränsle i godkända kärl
och följ de bestämmelser som gäller.

 

Sida 14:

Hygien
I en krissituation är det särskilt viktigt att tänka på hygienen.
Smuts och dålig hygien är grogrund för smitta och sjukdomar.
Tvättning
• Även vid brist på vatten bör du tvätta ansiktet, händerna, underlivet, fötterna och armhålorna varje dag.
Tvål och vatten är bäst, men behöver du hushålla med vattnet är tvättlapp och våtservetter ett bra alternativ
Toalett
• Om det är vattenavbrott så kan toaletten ändå användas,
om det är tillåtet, genom att avföringen spolas ner med
en hink vatten. En kraftig plastpåse i toalettstolen kan
användas som ”torrdass”. Knyt igen påsen
efter toalettbesöket.
Förbandslåda
• En förbandslåda med ett lämpligt
innehåll bör finnas i alla hushåll.
Husapotek
• I ett husapotek kan det vara bra att ha
huvudvärkstabletter, nässpray, febertermometer
med mera. Om du är beroende
av medicin så tänk på att alltid ha ett
extra lager hemma.

 

Sida 15:

Hemberedskap
Här kan du skriva en egen checklista utifrån
dina grundbehov:

 

Sida 16:

Lär dig mer på:
www.civil.se
www.dinsakerhet.se
www.krisinformation.se
www.energimyndigheten.se

Post: Box 2034, 169 02 Solna | Telefon: 08-629 63 60 | E-post: info@civil.se

Civilförsvarsförbundet – För säkrare och tryggare liv