Cinderella

Referenspersonerna för 2:4 och 2:6 uppdragen är på utbildning på båten Cinderella.

dav

Carolina  Angelis höll en mycket intressant föreläsning om information- och cybersäkerhet.

dav

Åsa och Carina testar förtäringen!

Nu är vi ombord på Cinderella och åker snart ut på det böljande blå.

 

Lämna en kommentar