wpid-img_327868806209642.jpeg     image

mde dav

 

Välkommen till Civilförsvarsförbundet Karlshamn!Civilförsvarsförbundet finns för att du, och alla andra i Sverige, ska kunna klara av en krissituation. Vi arbetar med frågor som rör trygghet, säkerhet, skydd och överlevnad.
En av våra viktigaste uppgifter är att lära människor att klara sig i utsatta lägen.

Vi kan erbjuda kurser för vuxna, ungdomar och barn samt läger för ungdomar. Vi har kostnadsfria kurser och betalkurser.

Vi ställer också upp och hjälper till i nödlägen där samhällets ordinarie resurser inte räcker till, i så kallade FRG-grupper.

Är ni intresserade av utbildningar eller vad vi kan erbjuda er så hör av er till någon i styrelsen eller på mail karlshamn@civil2.se

Bildtexter:
Från vår julplundringsfest med medlemmar från föreningen januari 2015.
Våra reflexclowner är ute på hög höjd.
Barn på reflexjakt vid vår julplundringsfest januari 2019.