För barn 4-10 år kan vi erbjuda följande säkerhetsutbildningar.

Hitta vilse
Hitta Vilse lär barn hur de ska göra om de kommer vilse.

 

 

 

Kattis och Roffe
Kattis och Roffe lär barn hur de får en säkrare hemmiljö.

 

 

 

Hembert
Hembert lär barn hur de ska förbereda sig inför strömavbrott.

 

 

 

Gottfrid
Gottfrid lär barn hur de ska hantera sina känslor i krissituationer.

Gottfrid är ett gratismatrial med handledning och arbetshäfte som finns att ladda hem.