Vad är en frivillig resursgrupp, FRG?

 

Med start den 13 januari 2020 så kommer vi att starta upp en ny FRG-utbildning. Se inbjudan i bilagan info-utb-2020 Anmälan om deltagande i utbildning sker innan kursstart.

 

Vid samhällskriser kan kommunen behöva förstärkning från frivilliga. Under skogsbranden i Västmanland 2014 och under hösten 2015 hantering av flyktingsituationen kunde vi se vilken kraft det finns i frivilligheten. Genom att i förhand organisera frivilliga kan kommunen bättre dra nytta av engagemanget när en kris väl inträffar. Det finns ett koncept för detta som kallas för Frivilliga Resursgrupper (FRG). Konceptet bygger på samverkan med befintliga frivilligorganisationer.

FRG finns idag i ungefär hälften av Sveriges kommuner.
Exempel på uppgifter som FRG kan ges i samband med en kris är:

- att upprätta trygghetspunkter
- kriskommunikation
- nödvattenförsörjning
- evakuering
- administration och stabstöd
- att organisera spontant tillströmmande frivilliga

Deltagare och ledare i FRG rekryteras från frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför. De utbildas sedan av Civilförsvarsförbundets instruktörer, med ekonomiskt stöd från staten. Kommunen ansvarar för att teckna avtal med FRG:s medlemmar, samt att tillhandahålla lokaler för utbildning. FRG bör vidare inkluderas i lämpliga delar av kommunens arbete med krisberedskap, t.ex. övningsverksamheten.

unnamed-7

Bildtext: En bild som visar på bredden i Karlshamns kommuns FRG. Ung som gammal, svensk som mångkulturell bakgrund. Bilden är tagen under krisberedskapsveckan 2017.

41543110_2184721091539366_4788759926539288576_n-1

Bildtext: FRG-övning i september 2018 genom att resa vårt FRG-tält samt upprätta en mobil trygghetspunkt.

I de kommuner där FRG fungerar bra finns det ofta en god kontakt mellan FRG och kommunens säkerhetsansvariga, samt ett gott stöd från kommunens politiska ledning.

Vi i Karlshamn har i dagsläget en 50 man stor FRG-grupp och sedan maj 2013 har vi avtal med kommunen.

image
Delar av Karlshamns FRG. Tyvärr saknas några av medlemmarna.

unnamed-4 unnamed-13

FRG-gruppen växer. Här är gruppen samlad den 5 december 2016. 12 nya medlemmar med flera olika språkkunskaper har gått utbildningen under hösten 2016.

received_10204755047667686

Delar av FRG som deltog i ett seminarium i Karlskrona den 10 september 2015.

Är ni intresserade kan ni ringa eller maila de FRG-ansvariga.

FRG-ansvariga
David Eriksson
david.eriksson@oktv.se
0454-32 70 80
0703-42 70 80

Lars-Peder Johansson
larspeder.johansson@gmail.com
0454-17898
0708-88 64 99

Det är en sak att klara sig själv i utsatta lägen.
Det är en annan sak att även kunna hjälpa andra i samma situation