Medlemsavgift från år 2021
100 kr/ person
200 kr/ familj

Hur ska vi nå ut med information till Er?

Det viktigt att ni har lämnat korrekta uppgifter om er själva till oss i föreningen.

Vi behöver följande uppgifter:
För- och efternamn
Personnummer 10 siffror
Adress
Telefonnummer
Mailadress
Faktura via mail eller brev

För att komma i kontakt med föreningen så är mailadressen: karlshamn@civil2.se

Tack för att ni vill vara med och stötta vår lokala verksamhet!