Utbildning

Hjärtstartarutb. 20140116 och 23 014 wpid-20141128_201238.jpg

Här är våra 4 instruktörer i Karlshamn.

Ulla Arvidsson, Jan Andersson, Monica Kristoffersson och Johanna Jonsson.

 

”Säkrare och tryggare liv” enligt nedan erbjuds kostnadsfritt.

 

Dessa kurser är öppna för alla att ta del av. Såväl företag, föreningar, offentliga verksamheter som privata grupper och grupper av enskilda.

Det kan vara en samhällsförening, föräldraråd i skolan, pensionärsförening eller helt enkelt ett kompisgäng som vill få mer information och lära sig något nytt.

Minsta antalet deltagare är 12 personer.

13892120_1283116385042262_8969268382570725850_n received_549327035558330

Bildtexter: Bilder från föreningens verksamheter, HLR och hemberedskap.

Nyhet!

Nu kan vi erbjuda HLR kostnadsfritt igen!

Den ingår då i ett paket om totalt 4 tim bestående av:

”minst 72 tim/hemberedskap” (Tid 1 tim)

”Första hjälpen” (Tid 1,5 tim)

”HLR” (Tid 1,5)

 

Säkrare barn, 1 timme

Kursen Säkrare barn syftar till att deltagarna ska få kunskap om hur olycks- och skadebilden ser ut för barn i åldrarna 0 – 6 år och vad som kan göras för att förebygga skador.

Undervisningen ska ge deltagarna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att själva göra en risk- och sårbarhetsanalys utifrån egna förhållanden samt vidta lämpliga åtgärder.

Tänkbara målgrupper: ALLA Mycket lämplig för föräldrautbildningar på BVC, daghem och förskolor. Småbarnsföräldrar eller blivande föräldrar. ”Tänk efter före”. Det är Dina barn det handlar om.

 

Säkrare seniorer, 1 timme

Kursen Säkrare seniorer syftar till att deltagarna ska få kunskap om hur olycks- och skadebilden ser ut för personer i åldrarna 65 + och vad som kan göras för att förebygga skador.

Undervisningen ska ge deltagarna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att själva göra en risk- och sårbarhetsanalys utifrån egna förhållanden samt vidta lämpliga åtgärder.

Tänkbar målgrupp: Främst t ex pensionärsorganisationer men öppet för ALLA att ta del av. Tankeväckande och får en att tänka efter vad man gör till vardags.

 

minst 72 timmar/hemberedskap, 1 timme

Kursen 72 timmar syftar till att ge deltagarna

stärkt förmåga att själv hantera konsekvenserna av en kris och tillgodose grundläggande behov som mat, vatten, värme, sömn och information

ökad kunskap om främst kommunens krisberedskap

Tänkbara målgrupper: ALLA En riktig ”ögonöppnare”.!! Rekommenderas starkt.!

 

minst 72 timmar/hemberedskap + Fördjupning/praktisk tillämpning, 1 timme

Fördjupning av innehållet i grundkursen 72 timmar

Tänkbara målgrupper: ALLA Rekommenderas stark.!!

 

Extratimme, 1 timme

Tillval om man önskar utökad tid inom vald utbildning

Tänkbara målgrupper: ALLA Rekommenderas.!!