Demokrati och stadgar och regler och lite ekonomi på detta!

 

Hur har vi det med demokratin? Tillhör det de demokratiska spelreglerna att bestämma hur stadgarna skall följas? Behöver inte stadgarnas grundlydelse gälla? Duger det med att komma med egna hittepåtolkningar och säga att vi har bestämt att så här skall det vara?

När Olofströms Civilförsvarsförening vart bortspelade på senaste årsstämman så hade det bestämts i länsförbundet att valberedningen som lämnat sitt förslag till styrelse och riksstämmoombud redan den 14 mars 2913 skulle gälla. Trots att i de stadgar som alltid hänvisas till i övriga fall stipulerar att grundföreningen skall ha på sig till den 31 mars att genomföra sin stämma. Man hade bestämt uppåt i organisationen att så skulle det vara. Kan det bero på att vi har en hel del kunskaper om hur det skall vara i sådana här sammanhang i Olofströms Civilförsvarsförening. Man vill slippa rätta sig efter de demokratiska regler som i demokratisk ordning tagits fram för att alla medlemmar skall veta vad man har att följa för regler.

Länsförbundets årsstämma var i sig en parodi på dessa regler också. En medlem från Olofström som deltog ansågs icke ha yttranderätt. Snyggt tystat! Till ordförande för länsförbundsstämman valdes revisorn i länsförbundet. Denne revisor som i sin roll som stämmoordförande såg till att tysta en av de medlemmar som har lång erfarenhet av föreningslivet och dess regler. Var det för att slippa höra de sanningar som riskerades under den stämma?

Visst på Olofströms Civilförsvarsförenings årsstämma sökte verksamhetsledaren styra det så att det skulle väljas av henne föreslagna representanter att kandidera som ombud för Blekinge läns Civilförsvarsförbund på Riksförbundsstämman. Nu var det ju en onödig expedition då ju länsförbundet redan den 14 mars fått sin valberedning att föreslå folk från de övriga föreningarna utom från Olofström som ju hade sin stämma först den 26 mars där deras medlemmar tog beslut om vilka man ville ha med som ombud till Riksstämman. Försök till helgardering som lyckades helt ut fast det bara beslutades enligt länsförbundets valberedning på länsförbundsstämman.

Demokrati så det skriker om det! Eller hur?

Är riksstämman giltig då grundorganisation körs över på detta sätt? Enligt central regeltolkare är det givetvis rätt då det annars var risk för störningar från det ombudet!

Att Riksförbundsstyrelsen i sin helhet är ansvarig för dessa regeltolkningar som pådyvlas oss grundföreningar tycks icke hindra. Har det överhuvudtaget redogjorts för dessa regel- och stadgetolkningar i Civilförsvarsförbundets Riksstyrelse?  Syns ingenstans vad reaktionen varit i alla fall! MSB är ju en offentlig myndighet och där syns det ju hur mycket i ekonomiska bidrag som beviljats. Där är ju också överklagan och annat synligt för alla oss envar också.

Vet Förbundsstyrelsen hur ekonomin i Riksförbundet är och fungerar? Har jag hört fel då man ute i landet och troligen på högsta nivå tror att man får särskilda extra pengar till löner. En årslön på ca 750 000:- kronor figurerar visst också. Verksamhetsledare med årslöner på ca 450 000:- tycks enligt tidningarna också finnas. Till det kommer i somliga fall pensionsinsättningar förutom de sociala kostnader som hör till. Och tror man

då att man får extra bidrag för dessa extravaganser som somliga ser det som så är det stort frågetecken! Men styrelsen har ju det ekonomiska ansvaret om man kör verksamheten i bott mot bättre vetande.

Olofströms Civilförsvarsförening

Hugo Ballovarre

Ordförande

Lämna en kommentar