Vad är en frivillig resursgrupp?

Frivillig resursgrupp finns i Olofströms kommun. Vår uppgift är att finnas till hands när samhället ordinarie resurser behöver förstärkas i utsatta lägen, till exempel vid en större olycka, eller vid andra behov. Den frivilliga resursgruppen kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt händer för att till   exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Information och medmänskligt stöd är en mycket viktig uppgift för en FRG-medlem.

 

En frivillig resurgrupp består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

På uppdrag av Myndigheten för säkerhet och berdskap(MSB) har Civilförsvarsförbundet gjort utbildningsplaner för Frivilliga resursgrupper. Vi samordnar också rekryteringen och ansvarar för den gemensamma grundutbildningen av FRG-medlemmar och gruppansvariga.

Det är en sak att klara sig själv i utsatta lägen.
Det är en annan sak att även kunna hjälpa andra i samma situation