Jan Jonsson
Ordförande
E-post:
Uppdrag: FRG-ansvarig (F), FRG-ledare (F), FRG-medlem (F), Instruktör (F), Ordförande (F), Valberedning (F)