Jan Jonsson
Ordförande
E-post:
Uppdrag: FRG-ansvarig (F), FRG-ledare (F), FRG-medlem (F), Instruktör (F), Ordförande (F), Valberedning (F)
Christina Jönsson
Instruktör
E-post:
Uppdrag: FRG-ansvarig (F), FRG-ledare (F), Hjärtstartare (F), Instruktör (F), Registeransvarig (F), Sekreterare (F), Webbansvarig (F), Instruktör 2:6 (F)