Vår Kommun har en nyckelroll i samhällets krisberedskap.
På kommunens webbplatser kan man få information
om hur kommunen arbetar med krisberedskapsfrågor och
till vem man kan vända sig om man som kommuninvånare
vill ha mer information.

Olofströms Kommun