vinjett-med-akutgrupp-33-pct

 

Vill du engagera dig i den svenska krisberedskapen?

Civilförsvarsförbundet är en plattform för dig som vill engagera dig i den svenska krisberedskapen. Genom att gå våra utbildningar och ta del av vår information i olika kanaler utökar du också dina egna kunskaper och minskar din sårbarhet vid kriser i samhället. Du kan delta i de aktiviteter som anordnas i din lokalförening.

Du kan också välja att endast vara stödmedlem och stödja Civilförsvarsförbundets verksamhet. Vi bedriver opinionsbildning för att minska de onödiga olyckorna i samhället och arbetar förebyggande genom att ge människor en starkare grund att stå på i händelser av kris.

Civilförsvarsförbundet är en civil frivillig försvarsorganisation. Det innebär att vi välkomnar även dig som inte är svensk medborgare och/eller inte vill bära vapen. Näst efter Röda Korset är Civilförsvarsförbundet den svenska frivilliga försvarsorganisation som har störst lokal förankring.

Läs mer om möjligheterna med ditt medlemskap i Vad gör en medlem?

 

Medlemsavgift:

Medlemsavgiften varierar mellan föreningarna men ligger oftast i spannet 100 till 250 kronor/år. Föreningarna beslutar själva om nivån på den lokala medlemsavgiften vid varje årsstämma. För 2018 och 2019 är avgiften till förbundet 75 kr/medlemsavgift. Av avgiften går 75kr dels till medlemsförsäkring, medlemsavisering, välkomstbrev, förbundsstämma samt förbundsstyrelsens styrelsekostnader och den andra delen går till den lokala föreningen.

Genom att bli medlem via nedanstående formulär betalar du 175 kronor per person eller ett familjemedlemsskap för 225 kronor första året.*
Kom i håg att fylla i medlemsformuläret för dem som anmäler sig som medlem i Civilförsvarsförbundet

Ett välkomstkuvert skickas till dig inom de närmsta veckorna efter inbetalning.

 

Ditt medlemskap aktiveras när du betalat in medlemsavgiften 175 kronor (225:- för familj) till
bankgiro 349 – 6791.

Du som NY medlem kan även betala in till vårt Swish nummer 123 322 16 03 (lämna ditt namn och bostadsort som referens) Kom i håg att även fylla i medlemsformuläret nedan


Helst önskar vi hela ditt personnummer för att underlätta det administrativa arbetet och få automatiskt uppdatering gällande exempelvis ny adress. De sex första siffrorna i ditt personnumret är dock obligatoriskt (eller hela ditt samordningsnummer). Detta för att kunna teckna avtal, statistik mot våra uppdragsgivare samt för att underlätta det administrativa arbetet.

 

I och med din ansökan om medlemskap i Civilförsvarsförbundet försäkrar du att samtliga de uppgifter du lämnat är riktiga i alla delar. Samtidigt godkänner du att dessa uppgifter kan lagras och bearbetas i datorbaserade register hos Civilförsvarsförbundet. Du intygar även att Civilförsvarsförbundet har rätt att använda dina personuppgifter för statistiksyfte. För mer info och vår integiritetspolicy  läs här!

 

Medlemsansökan

 

En del lokalföreningar erbjuder familjemedlemskap. Om du registrerar en hel familj så gör du en registrering per individ som vanligt men skriver dessutom "Familj" under Övrigt och namnen på alla personerna i samma familj (gör detta på varje registrering som gäller samma familj). Familjemedlemmar måste bo på samma adress.
Välj i första hand närmaste lokalförening där du bor. Genom att bli medlem i en lokalförening har du möjlighet att delta på våra utbildningar, lokala aktiviteter samt även möjlighet att delta i den demokratiska processen och rösta på årsstämman eller bli vald till förtroendeuppdrag. Du stödjer även lokalföreningens verksamhet. Som direktansluten medlem kan du delta på våra utbildningar för allmänheten och du stöder förbundets verksamhet
När du skickar din medlemsansökan så medger du att vi registrerar dina uppgifter inklusive ditt personnummer i Civilförsvarsförbundets resurs- och medlemsregister MAX. Uppgifterna används i verksamheten för bland annat avisering och kallelser. Du har rätt att en gång per år begära utdrag ur MAX och att få felaktiga uppgifter rättade. Personuppgiftsansvarig är Sveriges Civilförsvarsförbund. Se www.civil.se/om-oss/fakta/ för kontaktuppgifter.

 

* Ditt medlemskap aktiveras när ansökningsformuläret skickats in samt när medlemsavgiften är inbetald. Om du blir medlem sent på året och betalar medlemsavgiften tiden 1/10 till 31/12 gäller avgiften för resterande del av innevarande år och för hela följande kalenderår.

** Registret är förberett för en framtida uppdatering mot SPAR-registret en gång per år, vilket kräver ett helt personnummer.

 

 

Tillsammans skapar vi ett säkrare och tryggare samhälle!