1479 göteborgare gör världsförsök i säkerhetsutbildning

rekordforsok.pdf Länk till pressmeddelandet som pdf