Panelsamtal om samhällets krishantering

I en arbetskonferens som Civilförsvarsförbundet anordnar i Södertälje den 27 mars ingår ett panelsamtal om samhällets krishantering.

Hittills har följande tackat ja till att sitta i panelen:

Else-Marie Lindgren (KD), Ledamot i Riksdagens försvarsutskott

Peter Jeppsson (S), Ledamot i Riksdagens försvarsutskott

Göran Lindmark, Kvalificerad utredare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Nicklas Guldåker, Fil.dr. 

Sven Lindgren, Förbundsordförande i Civilförsvarsförbundet

Moderator är Berit Jóhannesson, aktiv i Civilförsvarsförbundet Göteborg

Tyvärr har Försvarsdepartementet tackat nej till att medverka.

En av Nicklas Guldåkers slutsatser från den doktorsavhandling som han disputerade på i november 2009 är, att hushållen måste ta ett större ansvar vid framtida katastrofer.

Det vore därför intressant att även höra regeringens syn på detta. Det ansvar som inte hushållen tar faller ju på ett eller annat sätt tillbaka på den.

Vår inbjudan att komma gäller fortfarande!